Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

En halvø i Flensborg Fjord

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil udfylde dette spørgeskema: Spørgsmål lånemuligheder, med spørgsmål om lånemuligheder i landdistriktområderne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk
Der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen

Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen

Share on facebook
Del på Facebook