Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

En halvø i Flensborg Fjord

Bestyrelse

Efter generalforsamling i DSG 2021 den 26.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:
Jesper Overgaard Lehmann
Skeldebro 11, 6310 Broager
Tlf. 22808095
Næstformand:
Majbritt Kornbek
Østerballe 12, Skelde, 6310 Broager
Tlf. 40326507
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
Tlf. 52366838
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Østerballe 3, Skelde, 6310 Broager
Tlf. 24765157
Medlem:
Christopher Mose
Østerballe 7, Skelde, 6310 Broager
Tlf. 60868466
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
Tlf. 23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
Tlf. 74441554 / 21632340

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

 

 

Efter generalforsamling i DSG 2019 den 29.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:

Jens Christensen
Østerballe 5, Skelde, 6310 Broager
jenschristensen84@gmail.com
60117792

Næstformand:
Flemming A. Sørensen
Østerballe 8A, Skelde, 6310 Broager
29403054
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Østerballe 3, Skelde, 6310 Broager
24765157
Medlem:
Christopher Mose
Østerballe 7, Skelde, 6310 Broager
60868466
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

 

Efter generalforsamling i DSG 2018 den 25.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:
Rudi Cargnelli
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
74442975 / 29854975
Næstformand:
Jens Christensen
Østerballe 5, Skelde, 6310 Broager
jenschristensen84@gmail.com
60117792
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Østerballe 3, Skelde, 6310 Broager
Medlem:
Erik Sørensen
Dyntvej 127, Skelde,6310 Broager
28459115
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

Efter generalforsamling i DSG 2017 den 26.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:
Rudi Cargnelli
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
74442975 / 29854975
Næstformand:
Jens Christensen
Østerballe 5, Skelde, 6310 Broager
jenschristensen84@gmail.com
60117792
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Østerballe 3, Skelde, 6310 Broager
24765157
Medlem:
Erik Sørensen
Dyntvej 127, Skelde,6310 Broager
28459115
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

 

Efter generalforsamling i DSG 2016 den 26.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:
Rudi Cargnelli
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
74442975 / 29854975
Næstformand:
Jens Christensen
Østerballe 5, Skelde, 6310 Broager
jenschristensen84@gmail.com
60117792
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Østerballe 3, Skelde, 6310 Broager
24765157
Medlem:
Erik Sørensen
Dyntvej 127, Skelde,6310 Broager
28459115
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

 

Efter generalforsamling i DSG 2015 den 23.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

Formand:
Rudi Cargnelli
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
74442975 / 27905780
Næstformand:
Jens Christensen
Østerballe 5, Skelde, 6310 Broager
jenschristensen84@gmail.com
60117792
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Nyballe 7, Skelde, 6310 Broager
28269386
Medlem:
Erik Sørensen
Dyntvej 127, Skelde,6310 Broager
28459115
Suppleanter:
1. Irene Lorenzen
Skeldevej 23, Gammelgab, 6310 Broager
Irenelorenzen@gmail.com
23662719
2. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340

 

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

 

Efter generalforsamling i DSG 2014 den 23.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

 

Formand:
Rudi Cargnelli
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
74442975 / 27905780
Næstformand:
Charlotte Ritter Schrøder
Nederballe 11, Skelde, 6310 Broager
31767526 / 22995585
Kasserer:
Roy Hansen
Østerballe 13a, Skelde, 6310 Broager
74441687 / 22900584
Sekretær og webmaster: 
Tina Møller Toft
Nyballe 7, Skelde, 6310 Broager
28269386
Medlem:
Erik Sørensen
Dyntvej 127, Skelde,6310 Broager
28459115
Suppleanter:
1. Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2.th, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
74441554 / 21632340
2. Marianne Tychsen
Dyntvej 71, Dynt, 6310 Broager
74441890 / 52996444

 

Bilagskontrollanter:
Flemming Toft, Dynt
Børge Hansen, Skelde

______________________________________________________________________________________

Efter generalforsamling i DSG 2013 den 29.10. har bestyrelsen konstitueret sig med følgende:

 

Formand

Rudi Cargnelli

Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager

cargnelli@bbsyd.dk

74442975 / 27905780

 

kasserer

Roy Hansen

Østerballe 13A, Skelde, 6310 Broager

roy_hansen@danfoss.com

74441687

 

Sekretær

Lars Paulsen

Dyntvej 76, Dynt, 6310 Broager

lpa@obh-gruppen.dk

27264733

 

Bestyrelsesmedlem

Torben Nielsen

Wolffsgårdsvej 9, Gammelgab, 6310 Broager

hunting@mail.dk

7440916 / 40263916

 

Bestyrelsesmedlem

Vacant

 

Suppleanter:

1)  Helle N. Johannsen

Sundgade 56B 2 TH, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)

Hnjoh@pc.dk

74441554 / 21632340

2) Marianne Tychsen (webmaster)

Dyntvej 71, Dynt, 6310 Broager

marianne.tychsen@gmail.com

……………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Her er så den nye bestyrelsen for Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug indvalgt den 9. oktober 2012. Bestyrelsen konstituerer sig først den 30. 10.

DSG bestyrelse som pdf

Formand

Rudi Cargnelli

Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager

cargnelli@bbsyd.dk

74442975 / 27905780

 

kasserer

Iver Dall

Nyballe 2, Skelde, 6310 Broager

rogi.dall@bbsyd.dk

23115058 / 88193358

 

Ada Keukenmeester

Gendarmvej 7, Gammelgab, 6310 Broager

Ada.keukenmeester@get2net.dk

74459499/ 29413388/ 22941261

 

Roy Hansen

Østerballe 13A, Skelde, 6310 Broager

roy_hansen@danfoss.com

74441687

 

Sekretær

Lars Paulsen

Dyntvej 76, Dynt, 6310 Broager

lpa@obh-gruppen.dk

27264733

 

Suppleanter:

 Helle N. Johannsen

Sundgade 56B 2 TH, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)

Hnjoh@pc.dk

74441554 / 21632340

Marianne Tychsen (webmaster)

Dyntvej 71, Dynt, 6310 Broager

marianne.tychsen@gmail.com

74441890

Torben Nielsen

Wolffsgårdsvej 9, Gammelgab, 6310 Broager

hunting@mail.dk

7440916 / 40263916

Valgte revisorer:

Børge Hansen, Midtballe 4, 6310 Broager / 74440662

Flemming Toft, Dyntvej 86, Dynt, 6310 Broager /

 

____________________________________________________________

 

Bestyrelse 2011/2012

Efter bestyrelsesmødet den 13.3.2012 har bestyrelsen omkonstitueret sig og

1. suppleant Ada Keeukenmeester er indtrådt i bestyrelsen i stedet for Jonna Have.

Konstitueret formand:
Torben Nielsen
Wolffsgårdsvej 9
Gammelgab
6310 Broager

Helle Johannsen
Sundgade 56 B, 2. TH
6400 Sønderborg
Tlf. 7444 1554
hnjoh@pc.dk
(Sommerhusejer i landsbylaugets område)

Næstformand:
Torben Nielsen
Wolffsgårdsvej 9
Gammelgab
6310 Broager
Tlf. 7444 0916 / 40263916

hunting@mail.dk

Kasserer:
Iver Dall
Nyballe 2
Skelde
6310 Broager
Tlf. 23115058

rogi.dall@bbsyd.dk

Sekretær:

Ada Keukenmeester

Gendarmvej 7

Gammelgab

Telf. 74459499/22941261

ada.keukenmeester@get2net.dk

Bestyrelsesmedlem:

Rudi Cargnelli
Østerballe 13
Skelde
6310 Broager
Tlf. 7444 2975 / 27905780
cargnelli@bbsyd.dk

Suppleanter:
Webmaster:
Marianne Tychsen
Dyntvej 71
Dynt
6310 Broager
Tlf. 7444 1890 / 52996444
tychsen@bbsyd.dk

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.