Kategoriarkiv: Energiprojekt DSG

Alle nyheder om energiprojektet

Hjælp os med at hjælpe hinanden. DSG

Landsbylauget har satset ‘hele butikken’ og er midt i et storstilet energiprojekt. Første skridt er en energi-registrering af så mange huse som muligt. hvad får den enkelte husstand så ud af det?
1) Hver husstand får en energirapport på baggrund af de data man har indberettet
2) Med så mange energiindberetninger som muligt har vi et vigtigt papir til at beskrive landsbyernes energimæssige udfordringer

Mange har problemer med at finde de rigtige data. Derfor har vi brug for hjælp i et par timer af et par personer med lidt håndværksmæssig flair. Har du et par timer i overskud så sig til, til de enkelte laugsrepræsentanter.

ZERObolig har lavet en hjemmeside, hvor man kan hente hjælp til energiberegneren: http://www.projectzero.dk/page2341.aspx.

Omtale fra ProjektZero :o) Den bæredygtige landsby udvikles i Sønderborg Kommune

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er i fuld gang med udvikle sig til Bæredygtig Landsby. Vejen mod en bæredygtig landsby strækker sig over de næste par år, men Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug sendte forleden sine 40 bedste og mest energiske ambassadører på skolebænken for at blive klædt på til at energioptimere boligerne.

Læs mere om den bæredygtige landsby

Har du brug for hjælp til energiberegning af dit hus. DSG

Dynt-Skelde-Gammelgab gør status!

Sammen med borgerne ønsker vi at flytte os. For at flytte sig skal man vide, hvorfra man kommer. Derfor har vi brug for et gøre status.

Selvom Energiberegnerprogrammet på http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/ er logisk og nemt opbygget kan der måske alligevel være behov for hjælp.

Den 4. juni og den 14. juni kan alle borgere i området få hjælp til at udfylde skemaet på nettet. Præcis tidspunkt og sted meldes ud senere.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fælles energiløsning. Læs og se om det også var noget for dig!

Efter energimødet den 16.5. blev det drøftet forskellige muligheder for i fællesskab at løfte flere opgaver. Ideen er, at går vi sammen om at undersøge eller bestille en vare, bliver det billigere og bedre for os.

1. Termografisk fotografering

Hvor har husene isoleringsproblemer.Man kunne i fællesskab bestille og fotograferet evt. fra luften.

2.  Hulrumsundersøgelse af ydervægge 

Undersøgelse af om ydervæge ermassive eller med hulrum, samt om de er velegnet til hulrumsisolering. Af uafhængig konsulent

 3Energikonsulent 

Gå sammen om at leje enenergikonsulent til at udarbejdeen komplet energirapport inclprioriteret liste og priser over evt. tiltag. Se artikel her.

4. Indkøb af solceller

I fællesskab finder vi den bedste model og tager tilbud på levering og installation hjem

5. Renoveringsarbejde med energifokus

I fællesskab får vi tilbud på materiale og håndværkere

 

ER DU INTERESSERET – så svar på tråden under “kommentarer” og vi samler de folk, der har vist interesse. Hvis du foretrækker det kan du også sende en mail til Marianne Tychsen og så samler vi informationer om, hvem der er interesseret i hvad.

 

 

Opsamling på Energiprojekt i Dynt-Skelde-Gammelgab

I går aftes (den 16.5.) løb første møde omkring områdets energistatus af stablen hos Nette Jensen.

Landsbylaugets bestyrelse har meldt området til dette projekt for at sikre at området er med i en udvikling og ikke bliver hægtet af. En af de helt store udfordringer i det næste årti er at få omstillet energiforsyningen til en mere bæredygtig slags. Her har landdistrikterne en særlig udfordring fordi vi ligger fjernt fra fjernvarmenettet og vi har (gennemsnitligt) en ældre og større boligmasse.

På mødet:

Efter indledning af koordinator Connie Skovbjerg, indlæg af Peter Rathje, ProjectZero og efterfølgende de to energivejledere Charlie og Connie – blev bolden kastet op for det videre forløb.

I Energiprojektet kommer der en række initiativer i det kommende år. Fælles for dem alle er, at de kredser om energi og vores forvaltning af de ressourcer vi har. Det lyder måske tørt, men både transport og varmepriser er absolut afgørende for, om vi kan blive boende i landdistrikterne eller om vi kan sælge det hus vi bor i, hvis vi har brug for at flytte.

Det er Landsbylaugets ambition, at vi inden den 1.7. 2012 kan få så mange husstande som muligt til at være med i en storstilet statusopgørelse af vores huses energiforbrug. Lauget vil bruge statusopgørelsen til at rejse en debat omkring landsbyernes vilkår. Derfor er det ekstra vigtigt, at vi får så bredt et grundlag som muligt.

På mødet blev det demonstreret, hvordan status beregnes. Det hele foregår over nettet. For de fleste er det en lettelse, men for andre der måske slet ikke har pc er det en sikker metode til ikke at komme i mål. Derfor er det også landsbylaugets håb, at så mange som muligt med adgang til pc vil være naboer etc. behjælpelige for at vi kommer fælles i mål.

Energiberegnerprogrammet findes på http://www.sparenergi.be10.sbi.dk/. Det er udviklet af Videnscenter for Energibesparelser i bygninger. Programmet er meget selvhjulpen da det med meget få oplysninger selv kan regne rigtig meget andet ud.  Hovedreglen er: HELLERE FÅ DATA END INGEN DATA.

Prøv det af og når du er nået i mål sendes rapporten til koordinator Connie Skovbjerg. cskb@sonderborg.dk  herefter vil du modtage en energirapport.

Dette kan du gå hen for at få brug for, hvis du vil helt i mål: 

Tegninger af huset – spørg evt. Sønderborg Kommune. Du kan sende en mail bil byg@sonderborg.dk med oplysninger om matr. og adresse

BBR-ejermeddelelse. Kan evt. også hentes på www.ois.dk eller på www.boligejer.dk

 

 

Husk det – husk det – husk det. DSG-Borgermødet som skal bringe os ind i fremtiden.

Husk ! det vigtige borgermøde d. 16.5

Se den spændende dagsorden : Se invitationen som pdf her.

Referat af mødet om solceller i Sønderborg d 15.5.

Info om det 2-årige forløb for os som projekt ”Bæredygtige Landsbyer”;

  • Hvordan vi får gratis energitjek af vores hus.
  • Hvordan får vi ændret Syd-trafiks køreplan så den passer os.
  • Kurser i nordisk mad- etablering af spisekammer-laug!
  • ”Landmands-møde” om energiafgrøder.
  • Offentligt mødested og samarbejde med borgerservice.
  • Tovholderfunktion via landdistriktsudvalget.

 

Kom og vær med

Vi giver kaffe og kage

Vi glæder os til at se jer alle

Onsdag d. 16.5 kl. 19.30 hos Nette Jensen.

                         Hilsen   DSG