Kategoriarkiv: Dynthus

Generalforsamling i Dynthuset 2014

udklip gf

 

Dagsorden:

1. Valg af dirigent.

2. Valg af referent.

3. Formandens beretning – hvad er der sket i det forløbne år?

4. Kassererens beretning – fremlæggelse af regnskabet for 2013 og budgettet for 2014. Desuden fastsættelse af kontingentsatser.

5. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt bilagskontrollant.

a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:

Else Marie Toft (modtager genvalg)

Anders Mortensen (modtager genvalg)

Niels Krogh Hansen (modtager genvalg)

Birger List-Jensen (modtager genvalg)

Uden for tur afgår: Heidi Hagensen Petersen

b. Valg af bilagskontrollant.

6. Behandling af indkomne forslag.

Indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 7 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes vedtaget på denne.

7. Eventuelt.

For at gøre det lettere for familierne vil vi starte med fællesspisning kl. 18:00.

Tilmelding til fællesspisning, til Else Marie, senest den 4.april: else.marie@hyen.dk eller telefon 40 17 86 86. Voksne betaler Kr. 25 og børn er gratis. Øl og vand vil kunne købes .

Bestyrelsen sørger for kaffe til generalforsamlingen. Som ekstra krydderi, vil Niels Krogh Hansen, vise billeder fra Dynthusets start, med alle de mellemliggende arbejder, frem til husets stand i dag.  Det vil være muligt for både ”gamle” og nye medlemmer at betale kontingent for det nye år, på generalforsamlingen. Alternativt kan man overføre beløbet til vores konto i Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt. Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt samme dato hvert år, så skal man aldrig tænke på, at få betalt sit kontingent til tiden.

Vi glæder os til at se Jer!

Julefrokost i Dynthuset

 

Lørdagden 15. december kl. 12.30 er der sammenskuds-julefrokost i Dynthuset. Alle beboere er velkomne. Det koster kr. 10,- (> 10 år) pr. person at deltage.Vi hygger os et par timer og får ønsket hinanden en god jul. Medbring drikkevarer, service og kaffe til eget forbrug. Og meget gerne lidt underholdning, sang eller andet sjov.

 

Tilmelding (antal deltagere og mad-ret) til Marianne på tlf., sms eller mail: 52996444 eller marianne.tychsen@gmail.com

Du/I bestemmer selv, hvilken ret du/I vil have med.  Listen bliver løbende ajourført.
(Deltagere over 10 + børn)
Heidi og Morten: Tunrand og kartoffelspegepølse. 2+4

Marianne og PE: rugbrød og flûte, smør. 3+1

Sara og Bo. Lun leverpostej. 3+2

Maia og Anders. Flæskesteg og rødkål 2+3

Trine og Poul. Røde og hvide sild, æg m.m. 2 + 0

Else Marie og Flemming. Surrib. 2+0

Annette og Birger. Franskbrød og ost. 2 + 0

Jonna og Bent. Frikadeller og rødbeder. 2 + 0

Lene B. Brød. 1 + 2

Rikke og Lars. Rejer og æg, brød 2+2