Spring til indhold

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

En halvø i Flensborg Fjord

Hvad blev der af fjernvarmen? DSG

Kær vil – vi vil ikke!

Alle husstande i området fik for en del uger siden en folder omkring interesse for fjernvarme. I samme periode var der en del negativ omtale i medierne omkring den forholdsvis lille andel af fjernvarmeværker i Danmark, som har meget dyre afregningspriser.

Om det var den megen omtale, om materialet ikke har været fyldestgørende eller om interessen simpelthen bare ikke er tilstede i vores område er ikke til at vide. Resultatet blev i hvert fald, at der var ekstremt få husstande i laugets området, der har vist interesse for at undersøge muligheden for fjernvarme.

I landsbyen Kær, som afstandsmæssigt ligger nogenlunde i samme afstand fra nærmeste fjernvarmeværk som Dynt, har op imod 70% af husstandene meldt sig til en nærmere undersøgelsesrunde.

Landsbylauget har på baggrund af rundspørgen konkluderet, at der ikke pt. er basis for at arbejde videre med planerne.

Share on facebook
Del på Facebook
Logo

Nyhedsbrev