Forfatterarkiv: Admin

Generalforsamling i Dynthuset udsættes

Generalforsamlingen i Dynthuset der skulle være afholdt den 1. april 2020, udsættes. En ny dato meldes ud når det er muligt.

Husk dog at har man ikke betalt sit kontingent for 2020 endnu, kan både gamle og nye medlemmer betale via overførelse af beløbet til vores konto i Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt (Mobilepay på 51326414)
Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle, der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt i januar hvert år, så skal man aldrig tænke på, at få betalt sit kontingent til tiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dynthuset

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil udfylde dette spørgeskema: Spørgsmål lånemuligheder, med spørgsmål om lånemuligheder i landdistriktområderne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk
Der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen

Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen

Åbning af Dynt-Skelde-stien

Dynt-Skelde-stien indvies torsdag den 12. december 2019
Kl. 15: Mødetid for cyklister ved Krammarksvej i Dynt. Snoreklip og derefter afgang i retning mod Skelde.

Kl. 15.15: Arealet ved krydset Dyntvej/Midtballe/Nederballe i Skelde: Indvielsestale ved Aase Nyegaard. Sønderborg Kommune er vært ved grillpølser og en øl/vand.

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug 2019

Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl.18.30 hos Frk. Jensen

Inden generalforsamlingen er der Stegt Flæsk m. tilbehør kl.18.00
DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.
Tilmelding pr. mail på Book@froekenjensen.nu eller på tlf. til Rudi på 29854975 senest d. 23. oktober

Dagsorden iflg. vedtægterne 

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg

På valg er:
Rudi Cargnelli (modtager ikke genvalg)
Jens Christensen (modtager genvalg)
Irene Lorenzen (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

 1. Helle Johannsen
 2. Erik Sørensen (Modtager ikke genvalg) 

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen genvalg for 2019/20

Flemming Toft genvalg for 2019/20

 1. Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 1. Eventuelt

Nabohjælper

Kære nabohjælper

Ved du, hvordan I effektivt kan få tyven til at fravælge jeres hjem?

Mandag den 11. november 2019 kl. 17.30 inviterer Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden til stort borgermøde om indbrud og indbrudsforebyggelse sammen med Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her kan du blandt andre høre politiet fortælle om de lokale forhold, teamet bag Nabohjælp fortælle om kriminalitet og tryghed, få gode råd fra en sikringsekspert og få tips fra indbrudstyven selv.

Hvor: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

Hvordan: TILMELD DIG HER senest den 7. nov.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Christian Nørr, mobil 25456226, cn@trygfonden.dk.

Fra kl. 19.30 vil der være mad og drikke, mulighed for at få gode råd til indbrudssikring af dit hjem samt møde alle aftenens oplægsholdere og stille dem spørgsmål.

Arrangementet er gratis og efter først-til-mølle princippet.

Vi håber på at se dig!

Mvh.

Nabohjælp

Se programmet for aftenen her.

Busprojekt

Så nærmer vi os slutningen på eventyret om Landsbylauget og Landsby-Bussen.

Landsbybussen kører sidste tur søndag d. 27. oktober 2019.

Vi har i Dynt-Skelde -Gammelgab Landsbylaug være heldige at have mulighed for at kunne gøre brug af en landsbybus siden november 2014. Der er nu ikke længere økonomi til at drive bussen,så derfor stopper den.

Tak til alle der har bakket op omkring busprojektet.

Nærmere info omkring Landsbybusprojektet på den kommende generalforsamling.

venlig hilsen

DSG Landsbylaug

Kunst på Broagerland

1. oktober 2019 til 1. januar 2020 Udstilling på Broagerhus 25 portrætter af fremtrædende kunstværker på Broagerland. På udstillingen vises også bøger, fotos og genstande fra kunstnerkolonien i Egernsund, forfattergruppen Alssund, børnekunst fra Broager Skole, Apotekeren i Broager, Gendarmstiens krøllede ABC, plakatudstilling, Broager Profilerne, Tegl og kunst samt udstilling med lokale kunstnere.

Ønskes andre åbningstider eller omvisninger, kontakt Kaj Østergaard på tlf 40885034 el. 74441581

Udstillingen kan ses tirsdage kl. 13-17 , onsdage kl. 9,30-12.30, samt søndage 6 oktober, 3. november og 1. december 13-17.

Se mere info her

Broagerland 3.0 – Informations- og debatmøde

Kom til informations- og debatmøde den 26. september kl. 16.00 hos Fkr. Jensen i Skelde.

Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby er igangsat af de fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum i samarbejde med Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommune bidrager med arbejdskraft. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne i højere grad bestemmer og er primus motor.

Arbejdsgruppen inviterer alle interesserede på Broagerland til et informations- og debatmøde om fremtidsbilledet – visionen – og inviterer borgerne til at deltage i efterfølgende interessegrupper.

Læs meget mere her:

Broager-3.0_Visionen
Broager 3.0 – folder
Program 26-9

 

KØR-MÆ å kom hinnanen ve´

Sommernyt fra baglandet

”Det skal fortsat være muligt at bo, leve og arbejde i hele Sønderborg kommune, så derfor får alle landsbylaug, deres nærområde og deres foreninger nu mulighed for at booke landsbybusserne i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild fra i dag”, sådan udtaler ildsjæle fra de tre landsbylaug.

”For at øge samkørslen og fællesskabet til glæde for klimaet samt give mere mobilitetsfrihed, har vi valgt at invitere flere med og ”rykke sammen i bussen”, fremfor at vi alle kører efter hinanden i private biler, når vi alligevel skal samme sted hen”.

LANDSBYBUSSEN
Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer:

 • Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du modtog den i
 • Tag på tur med familie, naboer og venner

https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU&feature=youtu.be

 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN LANDLIGE HYGGE..

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/

 

Med venlig hilsen 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Roy Hansen og Caja Hansen

Lysabild Landsbyråd
Erling Junker og Allan Tychsen