Forfatterarkiv: Marianne Tychsen

Om Marianne Tychsen

Bosiddende i Dynt.

Problemer med abonnementer på nyhedsbreve fra landsbylauget

Ved en gennemgang af landsbylaugets abonnementer for nyhedsbreve er jeg blevet opmærksom på, at der er en række abonnementer (59), som tidligere modtog det ugentlige nyhedsbrev, som ikke længere er tilmeldt denne service. efter at have spurgt et par stykker om årsagen, har jeg grund til at tro, at det ikke har været hensigten og at der måske kan være opstået en fejl i registreringen.

DERFOR har jeg tilladt mig at ændre i tilmeldingen, så de igen får nyhedsbrevet. Hvis der skulle sidde nogen som ikke ønsker denne service, så send en mail eller kommenter på dette indlæg, så skal jeg nok slette jer igen. 

Som abonnent på nyhedsbrevet modtager man hver tirsdag morgen et sammenskrevet referat af de indlæg, der har været i løbet af uge.

Nyhedsbrevet ser ca sådan her ud og man kan klikke sig videre til den enkelte historie på hjemmesiden

image

En perle i Gammelgab

Arkitektur-priser til velholdt landbohave

På Arkitekturens Dag 1. oktober, har dommerkomiteen valgt at anerkende en smuk plet i Gammelgab.

Modtagerne modtog diplom, plakette og blomster af borgmester Erik Lauritzen i forbindelse med overrækkelsen på Alsion.

Anerkendelsen for ”smukt uderum” gik til den velbevarede, klassiske landbohave på Skeldevej 23 i Gammelgab, hos Karen og Frede Tychsen. Haven ved gården består af flere have- og gårdrum, der er tegnet af arkitekt Jep Fink i 1913.

Karen og Frede Tychsen

Karen og Frede Tychsen foran Koncertsalen Alsion – med billeder af deres smukke have bagved

I vurderingen er der lagt vægt på, at haven fremstår som en klassisk landbohave, som de så ud i starten af 1900-tallet. Typisk for den tid er haven delt i en nyttehave og en prydhave, og fra stuehuset er der kig ned til de gamle æbletræer, der på traditionel vis står på række. Der er anlagt en nyere terrasse langs med stuehuset, men det er gjort i fint samspil med den gamle landbohave. Ud mod Skeldevej er der en lav hæk, som åbner for kig udefra og dermed forbindelse til nærmiljøet – men privatheden er sikret med en fin række af træer inde i haven.

Uden for selve haven – men medvirkende til at understrege ejendommens særkende – er der en gårdsplads med klassiske pigsten og en privat have med skulpturer.

ET VELFORTJENT TILLYKKE FRA DYNT-SKELDE-GAMMELGAB

Gode nyheder og tillykke til Niels Krogh Hansen.

Lions Club har lige haft 40 års jubilæum, og i den forbindelse var Niels Krogh Hansen fra Dynt blevet indstillet til at modtage en pengegave.

Indstillingen er begrundet i Niels store arbejde med etableringen og den fortsatte drift/pasning af Dynthuset. Man har ligeledes lagt vægt på at man kan se, at der stadig var gang i diverse forbedringer.

Selv om doneringen er til Niels personligt, mener han, at den skal komme Dynthuset til gode. Bestyrelsen går med planer om at forny taget på stuehuset.

STORT tillykke til Niels og alle Dyntninger og brugere af Dynthuset!

 

thumbs-up

Synnejysk Awten

SYNNEJYSK   AWTEN.Kringle

Dynthusets  bestyrelse inviterer jer alle til et specielt arrangement

  Onsdag d. 8. oktober kl. 19.00

 Vi har inviteret Asta F. Kjær fra Iller til at fortælle historier på sønderjysk og vise et fotoshow + at vi synger nogle sønderjyske sange.

Asta er en engageret forkæmper for bevarelse af den sønderjyske dialekt, og hun har lovet at sætte et program sammen, som vi sønderjyder både kan forstå og værdsætte.

Og så har bestyrelsen har fordelt arbejdet imellem sig til at bage sønderjyske kager, så vi bagefter kan byde på  ”SYNNEJYSK  KAFFEBORD.”

Vi håber og tror, at dette kan være et nyt indslag, som kan vise hvad vort lille fælleshus også kan bruges til, og vi håber selvfølgelig, at så mange som overhovedet muligt vil bakke op om arrangementet.

Og man er velkommen til at tage andre interesserede med uden for Dynt og opland.

Vi vil nok tage en beskeden betaling for det samlede arrangement, men det er endnu ikke besluttet.

Med venlig hilsen   –  og på gensyn.

                                                                  Brune og hvide fedtkager    Dynthusets bestyrelseIngenting – en ægte sønderjysk småkage

Tillykke Dynt-Skelde-Gammelgab

Tillykke – Dynt-Skelde-Gammelgab (DSG) er blevet udvalgt til at deltage i busforsøget med en gratis 9-personers bus i 2,5 mdr. fra 1/11 2014 – 15/1 2015.

Sådan lød beskeden fra landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg til laugets bestyrelse, forud for bestyrelsesmødet i går.

Bestyrelsen vil sammensætte en bus-gruppe, for at arbejde på, hvordan vi kan få mest muligt ud af tilbuddet.

Gruppen består ind til videre af:

  • Roy Hansen og Torben Nielsen,  DSG-landsbylaug
  • Steen Emgreen, Adventure Efterskolen
  • NN,  SG, Idrætsforeningen
  • Connie Skovbjerg, Landdistriktskoordinator Sønderborg Kommune

Hvis du skulle sidde med en god ide om anvendelsen, eller ønsker at deltage i bus-gruppen så kontakt Roy Hansen hurtigst muligt: Roy_Hansen@danfoss.com

 

Årets generalforsamling i landsbylauget – kom og hør og stil op!!!

Torsdag den 23. oktober 2014 afholdes Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Dagsorden efter vedtægterne:

Generalforsamling

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

8. Eventuelt

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. 

Cykelparkering ved Busstationen i Broager

LEJ CYKELBOKS NU PÅ BROAGER BUSSTATION
cykel
 
 
FORSØG MED CYKELBOKSE PÅ BUSSTATIONEN I BROAGER FRA SEPTEMBER 2014 
 
Mulighed for at LEJE AF CYKELBOKSE på BUSSTATIONEN I BROAGER( kun 6 stk.)
 
SØG NU da boksene uddeles efter først til mølle. Leje Pris 400 kr./ år – 200 kr./ 1⁄2 år + depositum 1000 kr.
 
Sønderborg Kommune opsætter cykelbokse og Landsbylaugene udlejer dem. 
 
Der er plads til en cykel + hjelm o.a.. Boksen låses med udleveret nøgle.
 
Henvendelse til Helle Johannsen, DSG; pr. 
 
mail: hnjoh@pc.dk eller pr. brev: Sundgade 56B 2 th, 6400 Sønderborg
 
 Angiv, Navn, adresse, E-mail og telefonnummer