Årets generalforsamling i landsbylauget – kom og hør og stil op!!!

Torsdag den 23. oktober 2014 afholdes Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Dagsorden efter vedtægterne:

Generalforsamling

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg

7Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

8. Eventuelt

 

Generalforsamling afholdes hvert år i oktober og indkaldes med 14 dages varsel. Indkaldelse bekendtgøres i lokalområdet. 

Share on facebook
Del på Facebook

InfoLand nyheder

    Lokal

  • Der er ingen indlæg

    Kommunal

  • Der er ingen indlæg
Logo

Nyhedsbrev