Månedsarkiv: marts 2012

Hvad sker der med vandreskulpturen i Gammelgab

Skulpturen i Gammelgab, der blev opsat i efteråret 2010, indgik i en vandreskulpturudstilling. 4 skulpturer skulle oprindelig stå ½ år hvert stad og så skifte plads.
I løbet af 2011 fik Sønderborg Kommune mulighed for at få flere kunstværker og skulpturer med i puljen så man kunne udvide antalle af landsbyer, som indgik i vandre-ordningen.
En del af disse skulpturer var af ler og det har bevirket, at de har haft en meget længere tørringsproces og brænding end forventet.
Derfor forventes det først, at skulpturerne skiftes i efteråret 2012.

Fremtidssikret med fjernvarme?

I løbet af den næste uges tid vil beboere i landsbyerne Dynt, Skelde og Gammelgab (kun inden for landsbyafgrænsninger) modtage en folder fra Broager Fjernvarme. Folderen beskriver hvilke fordele fjernvarme kan have.
Landsbylauget har i flere år arbejdet med at finde fælles løsninger for energibesparelse og CO2 reduktion. Mange opvarme deres huse med metoder som på den ene eller anden vis ikke er fremtidssikret. Gasfyr er ved at være udtjente, brændeovne er urentable og der er tale om, at træpiller skal belægges med afgifter.
Broager Fjernvarme er et veldrevet varmeværk med en rigtig god CO2 profil.

Landsbylauget overvejer at igangsætte en forundersøgelse af, om det kan være rentabelt at blive koblet på fjernvarmenettet. For at få et tilstrækkeligt beslutningsgrundlag at vurdere ud fra er det vigtigt, at hver husstand melder tilbage med en uforpligtende interesse.

Hvis DIN husstand kunne tænkes at få en fordel, straks eller på længere sigt, så udfyld sedlen og returner til en af de tre kontaktpersoner.

Hvor motiverede og fremadskuende er Dynt-Skelde-Gammelgab ?

Motiverede og fremadskuende landsbylaug søges: SE pdf-versionen her.
Landdistriktsudvalget, Sønderborg
Sønderborg er i en positiv udvikling på energiområdet og ønsker at styrke indsatsen i landdistrikterne. Derfor søges to landsbylaug, der:
 har motivation og engagement til i fællesskab med borgerne at arbejde med bæredygtighed på flere niveauer
 tager udgangspunkt i muligheder og ikke begrænsninger
 trives med at samarbejde om bæredygtige løsninger til fordel for fælles-skabet og den enkelte
Målet er:
 At man via fælles bæredygtige løsninger på energiområdet* reducerer CO2-udslippet, nedbringer varmeregningerne og dermed gør boligerne mere attraktive, skaber merværdi og arbejdspladser
*Energiområdet indbefatter transport, energiafgrøder, energiforbrug og – renoveringer, lokale fødevarer og serviceydelser. Projektet er et direkte resultat af engagerede borgers ønsker i projekt: ”CO2-neutralitet i landdistrikterne”.
Landsbylaugets rolle:
 De to landsbylaug vil indgå i et team af fagfolk fra det offentlige, erhvervs-livet og professionelle aktører som videncentre, uddannelses- og forsknings-institutioner, fagorganisationer m.fl.
 Landsbyen får en meget vigtig rolle i forhold til at udvikle, kvalificere projek-tet, gennemføre forløbet og dokumentere resultaterne – i samarbejde med projektets tovholder og fagteam
 En helt afgørende forudsætning for at deltage er, at hele landsbyen bakker op og bidrager med dét man kan, for at finde fælles løsninger
 Erfaringer videndeles med de andre landsbylaug i Sønderborg Kommune
Har du spørgsmål til ansøgningen?
 Så kan du kontakte Povl Valdemar Nielsen, Kultur og Fritid: 2790 5469, Sille Marcussen Dall, Landdistriktskoordinator: 2790 5459 eller Connie Skovbjerg, projektkoordinator: 2889 8021
Kan du se dit landsbylaug i projekt: ”Bæredygtige landsbyer”?
Så send en ”ansøgning” eller tilkendegivelse til Sille (smar@sonderborg.dk) senest mandag, den 19. marts 2012

Sprit nyt program for Skelde Sjov 2012

SOMMERSJOV I SKELDE.

Kom og vær med, til sommersjov i Skelde.

Det starter mandag, den 14. Maj kl. 17.00 – 18.00.

Vi tilbyder en masse forskellige aktiviteter og lege for børn fra 3 år til ?

Prisen for 10 gange er Kr. 125.00. 1 prøvetime – gratis.

Planen for sommeren 2012:

D. 14.05              Spring Gymnastik

Mødested: Efterskolens Hal

D. 21.05              Fodbold

D. 04.06              Klatrevæg og aktivitetsbaner

Mødested: Efterskolens hal

D. 11.06              Mini Ol – medbring en gummistøvle, en ske og en kartoffel.

D. 18.06              Bondegårdsbesøg. Medbring et rent syltetøjsglas.

Mødested – Stensigmose Frode Lehmann – mødetid kl. 16.30

D. 25.06              Pony træk – medbring cykelhjelm

Mødested: Skrækkehøj 6

GOD SOMMERFERIE, GOD SOMMERFERIE, GOD SOMMERFERIE:

D. 13.08              Strandtur

Mødested: Kragesand

D. 20.08              Zumba & rundbold

D. 27.08              Cykelringridning – medbring en pyntet cykel

D. 03.09              Oplevelsesløb

Afslutning med forældre, hvor der vil være

mulighed for at købe pølser og vand.

Ret til ændringer forbeholdes. Mødested hvor intet er angivet: Skelde Stadion.

Nærmere oplysning fås hos Elise 28180446.

VEL MØDT Skelde GF.

Arrangementssponsor:

BROAGER SPAREKASSE

Hvor er alle de gode steder? Måske er det kun dig, der ved det.

Til Landsbyborgere

Se pdf-beskrivelse her.
Vi har mange dejlige lokaliteter, som vi, der bor her, kender. Der er
steder som kun kendes af få, men som kan glæde mange andre. Oplevelsen
på en lokalitet kan gøres mere værdifuldt med information, forslag til
aktiviteter og måske moderne udstyr som moderne telefoner, GPS mm.

Med penge fra NTS-centeret og LAG er der skabt mulighed for en
registrering af lokaliteterne på internettet, så alle kan finde de
dejlige lokaliteter ude på landet.
Målet for registreringen er, at både borgere og elever i områdets skoler
og mange andre kan få udbytte af registreringen.

For at få kortlagt mange fine lokaliteter er det nødvendigt at mange
hjælper til med at udpege lokaliteterne og beskrive dem, samt at
foreslå undervisningsforløb og andre aktiviteter på lokaliteten. I
fremtiden skal lærere og borgere selv skal registrere lokaliteter og
aktiviteter, men i opstarten vil jeg hjælpe med at taste ind på internettet.

På internettet skal lokaliteterne være synlige flere steder, dels på
www.ntsnet.dk for skolerne og dels på de lokale hjemmesider for
landsbylaugene.

En registrering af en lokalitet kan være mere eller mindre omfattende.
Det bedste er, at den består af både en beskrivelse med billeder og en
aktivitet/undervisningsforløb.

Vi vil også meget gerne have en kontaktperson til hvert sted. Opgaverne
for denne kan variere. De kan være at informere yderligere om
lokaliteten før et besøg eller til at tage med ud og vise frem og
fortælle på stedet Kontaktpersonen kan også holde lokaliteten som et
indbydende sted. Vi laver kursus for kontaktpersoner.

Vi vil også gerne registrere virksomheder som vil vise frem. Igen her er
beskrivelse, aktiviteter og kontaktperson vigtige oplysninger.

Send lokaliteter til mig:
1. Nøjagtig adresse, GPS-koordinator eller et kryds på et kort.
2. Beskrivelse af lokaliteten gerne i tekst og billeder.
3. Aktiviteter eller undervisningsforløb.
4. Kontaktperson med adresse, tlf., e-mail, mm og gerne forslag til
opgaver for kontaktpersonen.

Send hellere en kort besked nu, og vi kan så følge op senere, end at
vente og andre opgaver kommer foran.

Venlig hilsen
Anders Brandt
Søndergade 13,
6440 Augustenborg
tel 61333483
anders@hundslev.dk

NTS-centeret er Danmarks satsning på at hæve standarten på Natur, Teknik
og Sundhed. Landskontoret er på Alsion med afdelinger rundt i landet.
LAG er lokale aktionsgrupper der fordeler penge fra EU til landdistrikterne.