Hybridbilen er ankommet

Så er vores Landsby Hybridbilen ankommet!

Den kan allerede bookes nu og står klar ved siden af Landsbybussen fra d. 19. januar kl. 13.

Prisen for leje af bilen er tilsvarende leje af bussen, 2 kr. pr. kørt kilometer + tankning (benzin).

 

Bussen kører igen

Så er bussen igen klar til at komme på farten.

Den holder som altid ved Adventure Efterskolen og bookes igennem denne hjemmeside (se fanen Landsbybussen).

Glædelig jul.

Bussen er til reperation

Landsbybussen er til reparation fra eftermiddag tirsdag d.20. og til ??? 

Der kommer info her igen når den er tilbage.

Der vil i mellemtiden stå en personbil til rådighed som kan bookes via hjemmesiden. 

Mvh. Roy DSG Landsbylaug

Hybridbil

Så har julemanden været forbi Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug igen.

I 1.kvartal får vi en lille hybridbil til lån/test i en kortere periode.  Bilen vil kunne  bookes via. hjemmesiden på samme måde som landsbybussen.
Nærmere info herom efter nytår.

Glædelig jul ønskes i fra DSG.

untitled

 

Gratis LIVE arrangement med Tom Buk-Swienty på Sønderborg Slot

Har du lyst til at være publikum, når DR P1 afholder et gratis LIVE arrangement med Tom Buk-Swienty på Sønderborg Slot?

 Programmet Bagklog på P1 sender LIVE lørdag formiddag den 10. december med gæstevært Tom Buk-Swienty, og der er brug for et aktivt publikum, som kan byde ind med et par kommentarer undervejs. Der vil være kaffe, brød, kage og frugt og arrangementet er gratis. Det bliver rigtig hyggeligt J

 Spred gerne rygtet hvis du kender nogen, der kunne være interesseret.

 Sådan gør du for at komme med:

1.       Skriv en mail til bagklog@dr.dk med ’Tom Buk-Swienty’ i emnefeltet og fortæl hvem og hvor mange, der kommer. Du vil modtage en bekræftelse.

2.       Skriv KUN hvis du er sikker på at komme, da der er et begrænset antal pladser.

3.       Du skal kunne møde op på Sønderborg Slot kl. 9.30 den 10. december og være der indtil kl. 12, når programmet er færdigt.

4.       Du skal være klar på at byde ind med kommentarer eller spørgsmål til programmets emner, mens vi sender. Det er vigtigt for programmet med lytterreaktioner.

Mere om programmet: Hver lørdag får Esben Kjær besøg af skiftende gæsteværter, der presser ugens begivenheder og mediernes behandling af dem ud i nye og overraskende vinkler.

Landsbybussens testperiode forlænges

Så har Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug fået en før julegave.

Lauget har fået landsbybussen til test i yderligere 6 måneder.

DSG Landsbylaug har således bussen til rådighed minimum indtil 15. juni 2017.

 Prisen bliver som hidtil, optankning efter brug og 2,- kr. pr. km. som indbetales dagen efter brug.

Booking sker som hidtil på DSG laugets hjemmeside, her.

Så brug bussen til fælleskørsel og spar co2.

God jul ønskes af

DSG Landsbylaug

Foredrag på Adventure Efterskolen den 8. november kl. 19.30

Husk at kigge forbi til spændende foredrag tirsdag d. 8/11 på Adventure Efterskolen.
Almaz Mengesha er 42 år, dobbelt benambuteret, og indehaver af rekorden som Danmark første kvinder der har gennemført en triatlon med proteser. Tag med og bliv inspireret!

Elever, gamle elever, Forældre til nuværende og gamle elever samt skolekredsen har gratis entré. Udefrakommende er også velkomne så længe der er pladser – Entré koster i så fald, 40kr.

 Efterskolen glæder sig til at fylde foredragssalen med nysgerrige tilhørere og gode historier!

 Foredrag
 

 

Invitation til temamøde

Tirsdag den 1. november 2016, kl. 17-21 afholdes der temamøde om Fødevarer, Spejderlejr & Turisme. Mødet holdes på Lysabild Skole.

Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.

Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt.

Se hele invitationen her.

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl.19.00 hos Frk. Jensen

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

 6. Valg

 På valg er:

 Tina Toft (modtager genvalg)

 Roy Hansen (modtager genvalg)

 2 Suppleanter:

 1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)

 2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

 Udpeget Bilagskontrollanter:

 Børge Hansen

 Flemming Toft

 7. Indkomne forslag

 (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 8. Eventuelt

– Status på cykelstien.

– Status på landsbybussen.

Betaling på Landsbybussen

Forsøgsordningen med landsbybussen har indtil videre været en succes og bussen er ude og køre flere gange i ugen. Den nuværende ordning løber frem til den 15. december 2016 og for at se om ordningen kan fortsætte drevet af landsbylauget, indføres der pr. 1. oktober en pris på 2 kr.pr. kørt kilometer, udover at bussen stadig skal tankes hver gang efter brug. Selvrisikoen ved uheld som før var aftalt til max. 5000 kr. efter den 1. oktober, er dog blevet ændret så den fremadrettet stadig er 0 kr. Så husk at give besked, hvis I har haft et uheld.

Med denne egenbetaling pr. kilometer samt andre tilskud, vil landsbylauget afprøve om  bussen kan forsætte efter forsøgsordningen stopper.

Landsbybussen bookes fortsat igennem landsbylaugets hjemmeside og bookingsystem og betalingen for bussen overføres til Broager Sparekasse konto: 9797 – 611042 senest dagen efter lån af bussen.