Ren by dag i Skelde

Lørdag den 30. marts kl. 10 – ca. 12, vi mødes på terrassen ved klubhuset hvor man får en rute og affaldssække tildelt (handsker og refleksveste medbringes selv).

Efterfølgende er der øl, vand, grillpølser og kage ved klubhuset.

Borgermøde om cykelstien

Mandag den 11. marts 2019 kl. 17-19 afholder Projekt & Anlæg borgermøde om cykelstien fra Skelde til Dynt.

Mødet afholdes hos Frk. Jensen Midtballe 1 i Skelde.

Mød op og få info omkring cykelstien, som vil betyde en sikker cykelrute for vores skolebørn og efterskole elever, samt andre cyklende borgere.

Vel mødt
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

 

Er bussen kørt, vil bilen ikke starte eller mangler du et lift?

Der er sat 3 Kør Mæ Bænke op i vores Landsbylaug.
De er placeret ved efterskolen og Rose cykler i Skelde og ved opslagstavlen i Dynt.

Når der er fundet en placering i Gammelgab kommer der også en der. Landsbylauget opfordrer til man giver sin landsby-nabo et lift, når man ser dem sidde på bænken.

Så er de første kør med bænke blevet sat op i vores landsbylaug. Se i den lille video hvordan de virker.

Posted by Roy Hansen on Wednesday, 12 December 2018

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!
DSG Landsbylaug

 

 

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien den 29. november 2018 kl. 19.00 på Broagerhus.

Gendarmstien som omkranser Broagerland er blevet certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej i 2015, som en del af Sønderborgs turismestrategi. Det har givet flere gæster på stien, og især i år, hvor den virkelig fået sit gennembrud og er blevet kåret til en af de bedste vandrestier i Europa i blandt andet Holland.

Vi lokale mærker det øgede pres på stien som råber efter flere steder man kan overnatte (B&B’s og shelters), flere steder “man kan købe noget”, flere skraldespande, toiletter og vandposter.

Derfor indkalder Landsbylaugene nu samlet til møde omkring Gendarmstien for at vi kan løfte i flok og løse de problemer / udfordringer der er med det øgede pres fra turisterne.

Det være sig samarbejdet med kommunen, skov og naturstyrelsen. Problemerne med at få en landzonetilladelse til at bygge shelters/hytter indenfor kystbeskyttelseslinien. osv.

Dagsorden for mødet.

1. Hvad er status på Gendarmstien lige nu.

– Hvad betyder det at Gendarmstien er certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej?
– Hvilke tiltag har Sønderborg kommune, Destination Sønderjylland og Turistbureauet gjort i år
– Hvor mange besøgende har vi ca. haft i år
– Hvad har de besøgende bemærket?
– Hvilke tiltag er der i gang i landsbylaugene – vandrefærge og “kør med bænke” og “stille” turisme

2. Hvad er der af ønsker til hvordan stien kan blive en endnu oplevelse for vandrerne de næste sæsoner?

– Hvor er der brug for forbedringer?
– Hvordan kan vi som landsbyer være med til at bakke op om den øgede mængde gæster der kommer?

Udkommet af denne aften tager Landsbylaugene efterfølgende med til møde med kommunale folk i december. Jeg håber I vil bakke op og hjælpe os med at give både jer og turisterne en fantastisk sommer igen næste år.

Tilmelding til Irene på mail irenelorenzen@gmail.com eller på sms 23662719
På vegne af Landsbylaugene på Broagerland.

Vel mødt

Irene Sanchez Lorenzen

Generalforsamling i Dynt-Skelde- Gammelgab Landsbylaug

Se pdf her:  Generalforsamling DSG 2018

Generalforsamling i Dynt-Skelde- Gammelgab Landsbylaug

 Torsdag d. 25. oktober 2018 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 Inden generalforsamling er der stegt flæsk m. persillesovs kl.18.00.
DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.
Tilmelding til Rudi på: Cargnelli@bbsyd.dk eller 2985 4975 senest d. 19. oktober.

 Inden generalforsamlingen orientering omkring cykel- og gendarmstien v/kommunen.

 Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg
  På valg er:
  Roy Hansen (modtager genvalg)
  Tina Møller Toft (modtager genvalg)
  To suppleanter:
  1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
  2. Helle Johannsen (modtager genvalg)
  Udpeget Bilagskontrollanter:
  Børge Hansen
  Flemming Toft
 7. Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)
 8. Eventuelt

Plustur

Sønderborg Kommune er blevet udvalgt som testkommune for Plustur gennem Sydtrafik. Med Plustur bliver du kørt mellem adresse og stoppested eller stoppested og adresse.

Forskellen mellem Plustur og Flextur

Plustur er kørsel mellem adresse og stoppested og kan kun bestilles via Rejseplanen. Flextur er kørsel fra adresse til adresse og kan ikke bestilles via Rejseplanen.

Prisen for en Plustur

I Sønderborg Kommune tilbydes Plustur til en lavere pris i tidsrummet fra 9.00 til 13.00 svarende til kontantbilletprisen, som pt er 24 kr. Øvrig tid afregnes ligesom Flextur, det vil sige 35 kr. for en tur op til 7 km.

Plustur er ikke et relevant produkt for et større segment, men hvis man finder sin samlede rejse via www.Rejseplanen.dk og ønsker at betale turen på forhånd, er Plustur anvendeligt – særligt hvis man bor langt fra et stoppested eller togstation.

Herunder vises et eksempel på en rejse fra Skeldemark, hvor man bliver afhentet med Plustur på hjemadressen og i Broager foretager et skifte til busrute 223 til Sønderborg. Hele turen kan betales på forhånd.

På Sydtrafiks hjemmeside kan I læse nærmere om Plustur: https://www.sydtrafik.dk/flextrafik/plustur

Du finder også en flyer med mere info  her: Flyers Plustur.

 

Opdag Broagerland

På udvalgte dage i august og september kan du dykke ned i 2 forskellige historier om Broagerland. Bliv klogere på vores natur, historien bag Gendarmstien, Egernsund og teglværkerne. Benyt lejligheden til at møde nye bekendtskaber, hils på nogle af de aktive ildsjæle vi har og brug et par hyggelige timer sammen med os.

2. september kl.14.00

Guidet bustur med temaet ”Gendarmer & Gendarmstien”

Mødested: Skeldevej 23, Gammelgab. Broager

Pris: 100 kr. per person

Tilmelding senest 23. august til Ingebeth Clausen tlf. 23461523

_______________________________________________________

16. september kl.14.00

Guidet bustur med temaet ”Egernsund, som færge-teglværk & skipperby m.m.

Mødested: P-plads ved Cathrinesminde Teglværk, Illerstrandvej 7, Broager

Pris: 100 kr. per person

Tilmelding senest 7. september til Ingebeth Clausen tlf.23461523

_______________________________________________________________

Vi forbeholder os ret til at aflyse turen såfremt der er under 20 deltagere.

 Venlig hilsen

Lokalhistorisk Forening for Broagerland, Broager Udviklingsforum og Landsbylaugene på Broagerland

Vi har brug for din hjælp – mobilitet i Sønderborg

I Lysabild området, Kværs-Tørsbøl-Snurom og Dynt-Skelde-Gammelgab har vi tre landsbybusser, som på andet år kører forsøg med alternativ kollektiv transport i landdistrikterne. De tre landsbylaugs bestyrelser samarbejder tæt med kommunen og Insero E-mobility, om at finde moderne løsninger, så busserne kan fortsætte med at bringe folk sammen og skabe mere samkørsel til glæde for den private pengepung og miljøet. Borgerne er den vigtigste del af løsningerne.

Derfor har vi brug for råd og vejledning til at finpudse på en model for ”Mobility as a Service” – det er en ”pakkeløsning”, hvor flere muligheder for kollektive og private trafiktjenester kobles sammen i en app og tilkøbes efter behov. F.eks. en 10-turs-billet, landsbybussen et antal gange pr. måned, låne-cykel eller et antal flextur-kørsler i én ”pakke”. Visionen med ”Mobility as a Service” er, at servicen vil blive lige så bekvem som at eje en bil – bare billigere.

Kom og hør, hvad der kan blive virkelighed lige om lidt, hvis vi sammen kan strikke en brugbar løsning sammen for alternativ kollektiv kørsel i landdistrikterne, så vi kan nøjes med én bil frem for to. Se programmet her. HUSK! Ved tilmelding, bedes De om at informere til hvilket møde, I vil deltage.

Tilmelding Her: https://kultursonderborg.nemtilmeld.dk/72/

Det rigtige tidspunkt kommer først i din tilmeldingsmail

 

Vel mødt

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug