Foredrag om Affaldssortering & Landsbybussen

Primært for medlemmer af Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.
Vi inviterer til info aften om Landsbybussen v/ Anders Brandt og spændende foredrag om affaldssortering v/ Sønderborg Forsyning – Martin O. Jørgensen.

Det hele sker: Tirsdag d. 23. maj kl. 19-22 hos Frk. Jensen i Skelde.

DSG er vært ved lidt til maven, derfor ønskes tilkendegivelse om man deltager.
Dette kan gives via facebookgruppens begivenhed her: https://www.facebook.com/events/1041199926012943/ eller på tlf. 74441687 (Roy Hansen)

Med venlig hilsen
DSG-Landsbylaug

Indbydelse til Generalforsamling i Dynthuset den 3. april kl 19

Se indbydelse til generalforsamling i Dynthuset 2017 som pdf her

Mandag den 3. april 2017 kl. 19:00 i Dynthuset, på Gratelund 2.

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  2. Valg af referent.
  3. Formandens beretning – hvad er der sket i det forløbne år?
  4. Kassererens beretning – fremlæggelse af regnskabet for 2016 og budgettet for 2017. Desuden fastsættelse af kontingentsatser.
  5. Valg af medlemmer til bestyrelse, samt bilagskontrollant.
    a. Valg af medlemmer til bestyrelsen.

Efter tur afgår:
Elin Svanemoos              (modtager ikke genvalg)
Anna Jensen                   (modtager genvalg)
Lars Paulsen                   (modtager genvalg)
b. Valg af bilagskontrollant.

  1. Behandling af indkomne forslag.
    Indsendes skriftligt til bestyrelsen, senest 7 dage før generalforsamlingen, hvis de ønskes vedtaget på denne.

7. Eventuelt.

For at gøre det lettere for familierne vil vi starte med fællesspisning kl. 18:00.
Tilmelding til fællesspisning, til Elin, senest den 30.marts: svanemoos@gmail.com eller telefon 41611960. Voksne betaler Kr. 25 og børn er gratis. Øl og vand vil kunne købes . Bestyrelsen sørger for kaffe til generalforsamlingen.

Alle i Dynt og omegn er hjerteligt velkomne, men kun medlemmer har stemmeret på generalforsamlingen.

Det vil være muligt for både ”gamle” og nye medlemmer at betale kontingent for det nye år, på generalforsamlingen. Alternativt kan man overføre beløbet til vores konto i   Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt. Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle, der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt samme dato hvert år. Her vil vi, af praktiske grunde, gerne opfordre til, at alle fra næste år betaler kontingent i januar.

Vi glæder os til at se Jer!

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dynthuset

DSG på Facebook

Landbylauget har en gruppe på facebook, hvor alle indlæg fra vores hjemmeside annonceres. Gruppen er et åben forum for borgerne i DSG landsbylaug.

Gruppen hedder Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.

 

Diverse arrangementer og informationer

Arrangementer:

Tilmelding til Folkemødet på Bornholm 2017:
til cskb@sonderborg.dk inden 15. marts

Med afgang tirsdag, den 13. juni og hjemkomst søndag, den 18. juni, er der lagt op til nogle spændende dag ved Folkemødet på Bornholm. Torsdag + lørdag er er egne foredrag og diskussioner af 1 times varighed i ”Landdistrikternes Telt”, hvor alle lokale deltagere hjælper til med det praktiske. Resten af tiden er der masser af tid til spændende oplevelser på pladsen, der rummer ca. 2000 stande. Onsdag arrangeres udflugt på Bornholm.

Overnatningen sker i sommerhuse i nærheden af Dueodde. Landdistriktsudvalget har sponseret transport og overnatning, mens deltagerne selv sørger for forplejningen. Tilmeldingen er ”først-til-mølle”. Er der ledige pladser, er ægtefæller velkomne mod en mindre egenbetaling. Landsbyforum er arrangør. 


Frivillig:

Kulturfrivillig ved Aprilfestival?

Læs mere: http://sonderborgkom.dk/kulturfrivillig-til-aprilfestival-2017-soeges/

Frivillig ved SL2017?

Læs mere: http://spejderneslejr.dk/da/job

 

Øvrigt:

Fællesspisning uge 17?

Læs mere her: http://sonderborgkom.dk/soeg-stoette-til-faellesspisning-uge-17/

Alle de landsbyer, der holder fællesspisning i denne uge fra 24. – 30. april, må gerne melde ind til Åse Ditlefsen Ferráo, sefe@sonderborg.dk. Hun vil lægge oplysningerne samlet ind på www.sonderborgkom.dk og håber, at I vil lægge billeder og tekst ind på egne hjemmesider.

Spørgsmål til forvaltningen vedr. offentlige grønne områder, forårsblomster, strande, stier m.m.?
Kontakt: Kristian Nordstrøm Pedersen, krno@sonderborg.dk  eller Johanne Burgemann, jbur@sonderborg.dk

Mød folketingspolitikere til en snak om landdistriktspolitik

Kom til en fri og åben debat den 26. januar kl. 18.30 – 19.45 på Benniksgaard Hotel, Sejrsvej 101, Rinkenæs, når Folketingets Udvalg for Landdistrikter og Øer besøger Sønderborg Kommune. Udvalget er vært, når alle interesserede borgere, foreninger, virksomheder og lokalpolitikere inviteres med til borgermøde.

Der er gratis kørsel fra hallen i Skelde kl.18 til de første 13 personer.
Ønsker man at køre med send en sms til 22900584 (Roy)

Tilmelding er ikke nødvendig. Evt. spørgsmål om mødet kan rettes til udvalgssekretær Jørgen Nielsen tlf. 3337 5528.

P.t. byder følgende folketingsmedlemmer jer velkommen (med forbehold for ændringer):
◦Peter Juel Jensen (V), formand,
◦Mette Hjermind Dencker (DF),
◦Jan Rytkjær Callesen (DF),
◦Susanne Eilersen (DF),
◦Henrik Dahl (LA),
◦Magnus Heunicke (S),
◦Lennart Damsbo-Andersen (S), næstformand,
◦Troels Ravn (S)
◦Henning Hyllested (EL).

Herudover deltager repræsentanter fra Sønderborg Kommune, Region Syddanmark, og Landdistrikternes Fællesråd i mødet.

mvh.
Dynt Skelde Gammelgab Landsbylaug

 

Hybridbilen er ankommet

Så er vores Landsby Hybridbilen ankommet!

Den kan allerede bookes nu og står klar ved siden af Landsbybussen fra d. 19. januar kl. 13.

Prisen for leje af bilen er tilsvarende leje af bussen, 2 kr. pr. kørt kilometer + tankning (benzin).