Trøffelskoven Aps. Generation X

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug vandt den 23./24. april 2010 på arrangementet Generation X kr. 40.000 for den bedste landsbyidé i Sønderborg Kommune.  Vinderideén var projekt Trøffelskoven Aps.

Generation X’s vision er, at landsbyer skal skabe ideer, som fremmer samværet på tværs af generationer.

I den kommene periode skal det klargøres, hvordan vi får løftet opgaven. Der skal bl.a. arbejdes med kommuneplanen, udlæg af jord og rigtig mange andre praktiske ting.

Følg med her på siden!

18.5.2010 Landsbylauget har indsendt ændringsforslag til kommuneplanen 2009-2021 for at få ændret arealer fra “Skovrejsning uønsket pga. geologi” til “Skovrejsning ønsket”. forslag til kommuneplan 2010

29.9.2010 Det lader til, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at den kommende kommuneplan vil åbne for skovrejsning, så vi snart kan få gang i vores projekt.

https://polweb.sonderborg.dk/Teknik-%20og%20Miljoeudvalg/29-09-2010%20Referat%20af%20Dagsorden.aspx?scid={8E5609CF-8901-4B96-B5EA-7D95FD486D58}

Pkt. 31 Landskab, natur og kulturhistorie/skovrejsningsområder. Udvalget ønsker, at der arbejdes videre med projektet inden landskabsanalysens færdiggørelse.

30.9.2010. Det lader til, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at skovrejsningen bliver en del af den kommende kommuneplan, som forventes færdig til årsskiftet. Det er godt nyt for projektet.

04.04.2011. Der er stadig ikke nogen endelig dato for godkendelsen af den nye kommuneplan.

Læs om trøfler på hasseltræer her (fra Videnskab.dk).

Læs om tapning af birkesaft her (fra Jp.dk).

 09112011 Der har været stille længe omkring projekt Trøffelskov.

Byrådet har den 17. november 2010 behandlet de indkomne høringssvar. Byrådets beslutning i forhold til de enkelte høringssvar fremgår af byrådsreferatet. Det tolker landsbylauget sådan, at Byrådet har accepteret alle de foreslåede udpegninger til skovrejsning omkring Dynt.

Andre går med tanker lidt i samme retning. Læs artiklen om skov på folkeaktier her (fra Landbrugsavisen) og her (fra DR).

Foreløbig skal vi have lagt os fast på et bestemt areal.

20122013 Overraskende drejning i Trøffelskovsagen. Kommunen har besluttet at udpegningen alligevel ikke kan imødekommes. Meddelelsen kommer så tilpas, at vi netop ikke kan nå at gøre indvendinger til den nye kommunenplan: Læs brevets tekst her:

Ønske om udpegning af skovrejsningsområder ved Dynt

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug indsendte forslag til ændringer af Kommuneplan 2009-2021. I foreslog, at en række matrikler i området omkring Dynt, blev udpeget til skovrejsningsområder.

Forslaget er blevet behandlet i forbindelse med revideringen af skovrejsningsområder i Sønderborg Kommune, der er en del af Kommuneplan 2013-2025.

Størstedelen af arealerne ligger inden for et område, hvor skovrejsning er uønsket fordi det er udpeget som geologisk interesseområde af særlig værdi. Baggrunden for udpegningen er bl.a. landskabelige hensyn, idet en markant øst-vestgående erosionsdal gennemskærer Broagerland ved Dynt.

De foreslåede arealer nord for Dynt ligger på den nordlige flanke af en markant erosionsdal. Dynt ligger på selve den nordlige skråning ned til erosionsdalen. De foreslåede arealer øst for Dynt ligger i selve erosionsdalen. Et af formålene med udpegningen som geologisk interesseområde og område, hvor skovrejsning er uønsket er at sikre udsynet til erosionsdalen med tilhørende skråninger og sikre hele dalen som synligt geologisk landskabselement.

En ændring af udpegningen af skovrejsningsområder omkring Dynt vil samtidig kræve, at udpegningen af de geologiske interesseområder gennemgås og eventuelt ændres. En sådan gennemgang har ikke været en del af arbejdet med Kommuneplan 2013-2025. Jeres henvendelse har givet anledning til, at vi vil undersøge, om der kan afsættes midler til en gennemgående revision af udpegningen af geologiske interesseområder ved næste revision af kommuneplanen i 2017.

Efter en konkret vurdering, er de arealer, I har foreslået, derfor ikke inddraget i udpegningen af skovrejsningsområder. Der er mulighed for at søge dispensation til skovrejsning inden for negativområdet. Kommunen er positivt indstillet på at dispensere til skovrejsning på en del af arealerne.

Jeg beklager, at I først får dette svar nu, hvor høringsperioden for kommuneplanen er udløbet.

Sønderborg Kommune, Naturafdelingen

 

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *