Landsbybussen

Tak fordi du/I benytter Landsbybussen i Dynt-Skelde-Gammelgab.
Du vil finde et link til booking af Landsbybussen nedenfor.

Sønderborg Kommune og Trafik- og Byggestyrelsens “Pulje til forbedringer af den kollektive trafik i yderområderne”, har givet mulighed for at tre lokalområder kan udvikle et koncept for alternativ kollektiv transport. Der er stillet tre 9 personers busser og tre personbiler til rådighed for Landsbylaugene i en otte måneders test periode.   

Vi håber, at I vil være med til at skabe liv i projektet og køre mere sammen.

På vegne af Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab

Roy Hansen, mobil: 2290 0584.

Praktiske oplysninger for landsbybussen:

1. Bussen er forsikret, MEN det er chaufførens ansvar, at bussen afleveres i samme stand som ved udlevering eller bedre.

2. Ved mangler skriv venligst en bemærkning i kørebogen.

3. Chaufføren er ansvarlig for, at alle passagerer har sikkerhedssele på under kørslen

4. Der må max. transporteres 9 personer incl. chaufføren.

5. Det er låners ansvar, at kørebogen bliver udfyldt korrekt.

6. Bussen skal tankes op i Broager med diesel, pumpen skal klikke 3 gange, så man er sikker på bussen er tanket helt op.

7. Bussen skal afleveres med fuld tank til Adventure Efterskolen, Dyntvej 113, Skelde, 6310 Broager.

8. Nøglen afleveres i nøgleboksen markeret med klistermærke. Husk at vippe regnbeskyttelsen til tasterne på plads ved nøgleboksen. Bussen vil blive efterset efter udlån.

9. Prisen pr. kørt km er 2,50 kr pr. km. + tankning Beløbet overføres til Broager Sparekasse konto: 9797 – 611042 senest dagen efter lån af bussen. Bussen skal tankes i Broager efter brug. Selvrisikoen ved uheld er fremadrettet stadig 0 kr. Så husk at give besked, hvis I har haft et uheld. Med denne egenbetaling pr. kilometer samt andre tilskud, vil landsbylauget afprøve om bussen kan forsætte efter forsøgsordningen stopper.

Hjælp:

1. Opstår der tekniske problemer med bussen ring venligst til AVIS på tlf. 7024 7735

2. Ved forsinkelse eller lignende, der påvirker den planlagte bookingperiode, ring venligst til tlf. 22900584.

Ved uheld:

Kontakt hurtigst mulig AVIS på nødkaldsnummer: +45 7024 7799. Ved forsikringsspørgsmålet kontakt AVIS, Sønderborg i åbningstiden på: +45 7024 7735. 

Betingelser for lån og leje af landsbybussen:

 1. Som chauffør skal du til enhver tid overholde færdselslovens gældende regler. Du hæfter personlig for egne uagtsomme handlinger som f.eks. hastighedsovertrædelser, parkeringsbøder, hærværk på bilen, uhæderlig opførsel m.m.

2. Chaufføren er ansvarlig for bilens tekniske tilstand på turen, f.eks. vedr. olie, bremsevæske og lys. Hvis disse ting ikke er i orden, fylder man op med den manglende væske, skifter den defekte pærer og får pengene retur fra AVIS, eller man kører til nærmeste AVIS, som klarer problemet.

3. Du må ikke viderefremleje den lånte landsbybus.

4. Kontakt hurtigst mulig AVIS på nødkaldsnummer: +45 7024 7799. Ved forsikringsspørgsmålet kontakt AVIS, Sønderborg i åbningstiden på: +45 7024 7735. 

VIGTIGT: Bemærk at du ved at klikke videre til bookingkalenderen bekræfter at have læst og accepteret ovennævnte betingelser og forsikringsbetingelser for lån af landsbybussen.

Du booker landsbybussen her.

Forsikringsbetingelser:

Hvornår dækker forsikringerne?

Forsikringerne dækker, når køretøjet føres af en registreret fører med kørekort.

Forsikringen dækker ikke ved manglende overholdelse af de generelle leje-
betingelser.

Hvor dækker forsikringerne?

Forsikringerne dækker ved kørsel i Danmark, Norge, Sverige Tyskland og resten af Europa, eksklusiv de tidligere østlande.

Hvad dækker forsikringerne?

Ansvarsforsikring

Ansvarsforsikringen er lovpligtig og dækker ansvar for skade på personer og

genstande, som køretøjet forårsager.

Skadesforsikring

Skadesforsikringen dækker reparation eller erstatning af køretøjet i tilfælde af skade (dog ikke hvis  skaden skyldes tyveri eller forsøg på tyveri).

Tyveriforsikring

Tyveriforsikringen dækker alle omkostninger i forbindelse med tyveri eller forsøg på tyveri af køretøjet.

Glasforsikring

Glasforsikringen dækker udskiftning eller reparation af køretøjets udvendige ruder (inkl. soltag) i tilfælde af skade som følge af en pludselig og uforsete hændelse.

Dækforsikring

Dækforsikringen dækker reparation eller udskiftning af køretøjets dæk i tilfælde af skade på dækket. Forsikringen dækker personbiler, minibusser og varevogne under 3,5 ton.

Personulykkesforsikring

Personulykkesforsikringen dækker fører og passagerer i tilfælde af invaliditet eller død som følge af en ulykke, der opstår, mens personerne befinder sig i køretøjet.

Forsikringssummer: Ved død: kr. 120.000

Ved 100% invaliditet: kr. 1.000.000.

Ved tandskade: Efter regning

Bagage- og godsforsikring

Bagage- og godsforsikringen dækker ved skade på egen bagage og gods, der tilhører andre, forårsaget af trafikuheld og ved tyveri fra aflåst bagage-/lastrum.

Forsikringssum: kr. 30.000, dog maks kr. 10.000 pr enkelt genstand.

Forsikringen dækker ikke særligt udstyr og indbo som f.eks. kamera, computer, videoudstyr, smykker, mobiltelefon, pelse, antikviteter, kunstsamlinger og kontanter.

Indelåst nøgleforsikring

Indelåst nøgleforsikringen dækker udgifter til åbning af køretøjet, hvis nøglen er blevet låst inde i bilen.

Fejltankningsforsikring

Fejltankningsforsikringen dækker udgifter til tømning og reparation som følge af tankning med forkert brændstof.

Assistanceforsikring

Assistanceforsikringen dækker udgifter efter bjærgning/assistance i tilfælde af ulykken uden skade på køretøjet.

Kabineskadesforsikring

Kabineskadesforsikringen dækker udgifter til reparation af skade som følge af en pludselig og uforudset hændelse.

Forsikringen dækker ikke skader forårsaget af rygning eller anden brandskade og skader forsaget af dyr.

Forsikringsselskab

Forsikringsselskabet bag ovennævnte forsikringer er Tryg Forsikring A/S (org. nr. 989 563 521), Folke Bernadottes vej 50, Postboks 77070, 5020 Bergen, Norge.

Forsikringstageren er lejeren. Tryg Forsikring tilbyder og leverer forsikringerne, mens Avis blot er formidler.

 

2 thoughts on “Landsbybussen

  1. Pingback: Konference om alternative bæredygtige transportkoncepter i Sønderborg – Sønderborg kommune på InfoLand

  2. Pingback: Alle kan booke landsbybussen – Lysabild Landsbyråd

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret. Krævede felter er markeret med *