Kategoriarkiv: Nyhed

Generalforsamling i DSG

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug                            

 Torsdag d. 26 oktober 2017 kl.19.00 hos Frk. Jensen

 

Dagsorden efter vedtægterne

  1. Velkomst v/ formanden
  2. Valg af dirigent
  3. Valg af referent
  4. Formandens beretning
  5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
  6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Jens Christensen (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

2 Suppleanter:

  1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)
  2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

  1. 7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

  1. Eventuelt

Møde for frivillige hjælpere til Broagerhus

Kære medlemmer,

Husk tilmelding til vores møde vedrørende frivillige hjælpere til Broagerhus, tirsdag den 26. september kl. 19.00!

Af praktiske hensyn vil vi gerne bede om tilmelding til mødet senest fredag

den 22. september, tilmelding til Vagn Peter Petersen: e-mail: vip@post5.tele.dk

mob. tlf. 2016 1806 eller Erik Krogh: e-mail: erik@ekrogh.dk mob. tlf. 2673 8130.

Tag gerne venner eller naboer med!

Se mere på www.broager.dk / under arrangementer.

Med venlig hilsen

Bestyrelsen for Broagerhus

 

Ny Landsbybus

Så har DSG Landsbylaug fået skiftet landsbybussen til en ny model.

Landsbybussen kan stadig lånes af DSG landsbylaugs beboere for 2,-kr. pr km + tankning.

Bilen er m. automatgear og SCR Teknologi (AdBlue). Se nærmere herom i kørebogen.

Åbent hus-arrangement på vandværket i Skelde

SKELDE VANDVÆRK

Herved inviteres vandforbrugere i Skelde til åbent hus-arrangement på Overballe-værket.

Invitationen gælder også vandforbrugere i Dynt og Gammelgab Vandværk.
Onsdag den 21. juni 2017 kl. 19.00.

Der vil ved samme lejlighed blive indviet en ”vandværks sten”, skænket af Børge Hansen.

Skelde Vandværk vil være vært ved en forfriskning samt grillpølser ved denne lejlighed.

Venlig hilsen
Skelde Vandværk
Bestyrelsen

Foredrag om Affaldssortering & Landsbybussen

Primært for medlemmer af Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.
Vi inviterer til info aften om Landsbybussen v/ Anders Brandt og spændende foredrag om affaldssortering v/ Sønderborg Forsyning – Martin O. Jørgensen.

Det hele sker: Tirsdag d. 23. maj kl. 19-22 hos Frk. Jensen i Skelde.

DSG er vært ved lidt til maven, derfor ønskes tilkendegivelse om man deltager.
Dette kan gives via facebookgruppens begivenhed her: https://www.facebook.com/events/1041199926012943/ eller på tlf. 74441687 (Roy Hansen)

Med venlig hilsen
DSG-Landsbylaug