Månedsarkiv: marts 2020

Generalforsamling i Dynthuset udsættes

Generalforsamlingen i Dynthuset der skulle være afholdt den 1. april 2020, udsættes. En ny dato meldes ud når det er muligt.

Husk dog at har man ikke betalt sit kontingent for 2020 endnu, kan både gamle og nye medlemmer betale via overførelse af beløbet til vores konto i Broager Sparekasse: Reg. nr. 9797 konto 611034, med angivelse af navn og adresse, eller man betaler hos kasserer Birger List-Jensen, Gammelmark 3, Dynt (Mobilepay på 51326414)
Det koster stadigt kun kr. 250,- for et helt års medlemskab, som gælder for hele husstanden, hvor alle, der er fyldt femten år, har stemmeret på generalforsamlingen. Man kan med fordel lave en fast overførsel i banken, så beløbet bliver betalt i januar hvert år, så skal man aldrig tænke på, at få betalt sit kontingent til tiden.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen for Dynthuset

Undersøgelse vedr. finansieringsmuligheder i landdistrikterne

Kære borgere.

Vi håber at i vil udfylde dette spørgeskema: Spørgsmål lånemuligheder, med spørgsmål om lånemuligheder i landdistriktområderne.

Baggrunden for undersøgelsen er, at der stadig fornemmes en sværere adgang til såvel realkreditbelåning som banklån i landdistrikterne. Herudover opleves der også stramninger når personer nærmer sig pensionsalderen.

Såfremt disse fornemmelser er rigtige, medfører det naturligvis at udviklingen i landdistrikterne påvirkes negativt, eks. sværere at sælge huse, dårligere vedligeholdte huse, energirenoveringer udskydes osv.

Landsbyforum vil bruge undersøgelsen til at forsøge at påvirke udviklingen, således det også i fremtiden bliver attraktivt at bosætte og etablere sig uden for de større byer.

Svarene bedes sendt til Carl Erik Maae, Sekretariat for Landdistrikter, mail came@sonderborg.dk
Der behandler svarene i fortrolighed. Du er også velkommen til at ringe på 27905469.
Sidste frist for indsendelse er 1. maj 2020.

Med venlig hilsen

Agnes Nielsen, Henning Wendelboe og Niels Peter Nielsen