Månedsarkiv: august 2019

KØR-MÆ å kom hinnanen ve´

Sommernyt fra baglandet

”Det skal fortsat være muligt at bo, leve og arbejde i hele Sønderborg kommune, så derfor får alle landsbylaug, deres nærområde og deres foreninger nu mulighed for at booke landsbybusserne i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild fra i dag”, sådan udtaler ildsjæle fra de tre landsbylaug.

”For at øge samkørslen og fællesskabet til glæde for klimaet samt give mere mobilitetsfrihed, har vi valgt at invitere flere med og ”rykke sammen i bussen”, fremfor at vi alle kører efter hinanden i private biler, når vi alligevel skal samme sted hen”.

LANDSBYBUSSEN
Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer:

  • Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du modtog den i
  • Tag på tur med familie, naboer og venner

https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU&feature=youtu.be

 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN LANDLIGE HYGGE..

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/

 

Med venlig hilsen 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Roy Hansen og Caja Hansen

Lysabild Landsbyråd
Erling Junker og Allan Tychsen

Broagerland som frilandsby

Sommerhilsen fra arbejdsgruppen – om forarbejdet til et debatmøde i september

Broagerland i fremtiden?
Hvilken udvikling vil vi have?
Hvad vil vi gøre ved det?

Disse og mange flere spørgsmål skal vi finde svar på i løbet af 2019 i pilotprojektet om Broagerland som frilandsby. Derefter skal vi have så have fundet løsningerne.

For at komme godt i gang har vi i arbejdsgruppen lavet et forslag til et fremtidsbillede, der beskriver, hvor Broagerland gerne vil være inden for en kortere årrække.

Fremtidsbilledet – visionen – skal drøftes efter sommerferien og inspirere til at igangsætte konkrete projekter og gøremål. Ord skal omsættes til handling. Der lægges op til en spændende vej for udviklingen.

Forarbejdet er gjort – næsten da.

Arbejdsgruppen har holdt en del møder og undervejs også haft et visionsseminar og et møde med de respektive bestyrelser for landsbylaugene på Broagerland samt Broager Udviklingsforum.

Flere af gruppens medlemmer har desuden være ude i landet og hente inspiration, f.eks. i form af en studietur til landsbyen Rødding i Salling og til Cold Hawaii.

Også på Folkemødet på Bornholm deltog flere, hvor temaet ’frilandsbyer’ i øvrigt var til debat.

Nu mangler forslaget til vision kun at blive pudset fint af, så gruppen kan holde sommerferie.

 

Sæt x i kalenderen ved d. 26. september

Lige efter sommerferien tager vi fat på forberedelserne til et informations- og debatmøde om visionen for alle interesserede på Broagerland.

På det informations- og debatmøde – d. 26. september kl. 16-21 – vil visionen blive lagt frem til drøftelse, og folk inviteres til at deltage i interessegrupper.

Flere spændende indslag vil være på programmet, så som et inspirerende indspark udefra og mulighed for at møde mange af Broagerlands småerhverv, herunder nogle der gør godt for ganen den dag.

Så hold godt øje: der kommer mere fra arbejdsgruppen i august! God sommer.