Månedsarkiv: februar 2018

Kvindeliv på EUC Syd den 8. marts 2018

Arrangementet afholdes på EUC Syd, Hilmar Finsensgade 18, 6400 Sønderborg

Gratis entré

Kl.17.00  Åbning og velkomst

Kl.18.00 – 19.00 Der kan købes
mad i EUC Syds kantine

Kl.19.00 Kvindeliv og
præstationsprinsesser ved
Julia Lahme

Kl. 20.00 Overrækkelse af
Kvindeprisen 2018

Kl. 20.45 Vi finder vinderne
af det amerikanske lotteri

Kl. 21.30 farvel og tak for i år

De mange spændende boder kan
besøges fra kl.
17.00 – 19.00 & 20.15 – 20.45

Skelde Vandværk Generalforsamling

Andelsselskabet Skelde Vandværk holder Generalforsamling hos ”Frøken Jensen” i Skelde, torsdag den 22. februar 2018 kl. 19.30

Dagsorden:

 1. Valg af ordstyrer og protokolfører
 2. Formandens beretning
 3. Regnskabet
 4. Indkomne forslag
 5. Valg af bestyrelse, efter tur afgår:
  Børge Hansen – villig til genvalg
  Jesper Rasmussen – villig til genvalg
  Lilli Hammerich – villig til genvalg
 6. Valg af bestyrelsessuppleant, efter tur afgår Rudi Cargnelli
 7. Valg af revisor, efter tur afgår Poul Andresen
 8. Valg af revisorsuppleant, efter tur afgår Christian Gregersen
 9. Godkendelse af budget og takstblad
 10. Eventuelt.