Månedsarkiv: september 2015

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Torsdag d . 29 oktober 2015 kl.19.00 hos Frk. Jensen                          


Dagsorden efter vedtægterne

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

6. Valg

På valg er:

Rudi Cargnelli (modtager genvalg)

Erik Sørensen (modtager genvalg)

Charlotte Schrøder (modtager ikke genvalg)

2 Suppleanter:

1. Marianne Tychsen (modtager ikke genvalg)

2. Helle Johannsen (modtager ikke genvalg)

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen

Flemming Toft

7Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

8. Eventuelt

– Efter generalforsamlingen kort orientering om det kommende landsbybus forsøg, samt orientering om den kommende økolandsby i Gammelgab.

Aflåst cykelbox på Broager Busstation

Cykel

Landsbylaugene på Broagerland og Sønderborg Kommune har imødekommet et ønske fra borgerne om mulighed for aflåst cykelparkering. Let og smart!

 

Med en nøglebrik kan du let og hurtigt få adgang til den aflåste cykelbox på Broager Station.

 

HUSK at smile, når du parkerer din cykel! – du bliver filmet af cykelboxens videokamera, der forebygger hærværk og tyveri.

 

Få en nøglebrik hos:

Niels Warming, Sekretariat for Landdistrikter

Niwa@sonderborg.dk

Telefon 27 90 54 69

 

Der opkræves et depositum på 100 kr. for nøglebrikken.

Indvielse af Skelde Legeplads

Skelde Legeplads holder officiel indvielse fredag den 25. september kl. 15.00 til 18.00 på legepladsen, beliggende ved Nederballe i Skelde, 6310 Broager.

Der vil blive serveret grillpølser og øl/vand i tidsrummet, hvor der også vil være rig mulighed for at se og prøve  den nyetablerede legeplads.

Alle er hjertelig velkommen til at deltage. 

Med venlig hilsen

Skelde Legeplads Forening og Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.