Månedsarkiv: november 2014

Landsbybussen er et vellykket tiltag

Der er fortsat stor efterspørgelse på landsbybussen, alene i uge 47 kørte bussen næsten 700 km.
Bussen står til rådighed i perioden 1. november 2014 – 15. januar 2015. Det eneste man skal betale er brændstof (diesel).
Bussen kræver kun almindeligt kørekort og har plads til chauffør og 8 passagerer.

Hvis nogen har behov for juleindkøb eller en tur andet sted hen, er der også mulighed for at låne bussen med chauffør.
Klik på bussen til højre for at læse mere og følg vejledningen for booking af bussen.

Landsbybussen

 

 

 

Det går FANTASTISK for landsbybussen

Landsbylaugets bestyrelse vil bare lige fortælle, at det går forrygende med at udlåne landsbybussen. Siden den kørte ind på Adventure Efterskolens parkeringsplads har den været ude og køre 1488 km til små og store ture. Skulle du også have lyst til at booke til dig og dine venner eller til familiebesøget – så klik på bussen til højre og følg vejledningen.

succes

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE

INVITATION

Officiel åbning GRAVHØJEN VED SKELDE OVERBALLE fredag d. 14. november kl. 14:00

Takket være en bevilling til projektet DANMARKS OLDTID I LANDSKABET fra A.P. Møller og Hustru Chastine McKinney Møllers Fond til almene formaal, har Kulturstyrelsen fået mulighed for at forbedre formidlingen af en række væsentlige fortidsminder i Danmark. Blandt de 100 udvalgte lokaliteter er gravhøjen ved Skelde Overballe blevet udpeget.

Området er nu blevet soigneret af Sønderborg kommune, der er opsat nye skilte og hegn, ligesom det levende hegn henover gravhøjen er blevet savet ned, så selve gravhøjen fremtræder tydeligt.

 Den nye formidling er udført i et samarbejde mellem Kulturstyrelsen, Museum Sønderjylland – Arkæologi Haderslev og Sønderborg Kommune med velvillig bistand fra lodsejerne.

PROGRAM:

FREDAG d. 14. NOVEMBER KL. 14:00

Mødested Skelde Overballe 29. Parkering langs Skelde Overballe eller i indkørslen til ejendommen.

Vejene i Skelde er smalle, så det er nødvendigt at holde godt ud i siden og udvise størst mulig hensyn.

 

Åbning ved konsulent Lars Bjarke Christensen, Kulturstyrelsen. Derefter går vi til gravhøjen, hvor museumsinspektør Per Ethelberg, Museum Sønderjylland, der i sin tid udgravede højen, vil fortælle gravhøjens historie.

Projektet er vært ved en lille forfriskning på stedet – også i regnvejr.       

SK MS KS

 

 

 

 

 

 

 

Kort fra udgravningen:gml kort         

 

Så er bussen klar til booking

Dynt-Skelde-Gammelbag har fået stillet en gratis 9-personers bus til rådighed i 2,5 måned af Landdistriktsudvalget. Målet er at forsøge at stille skarpt på bedre service og bæredygtighed på landet.

– Jeg synes, det er et supergodt tilbud, og jeg håber, at en god landsby eller klynge af landsbyer vinder chancen for at dokumentere, om det kan fungere. Vi er nødt til at tænke ud af boksen og finde utraditionelle løsninger for de udfordringer, det kan have at bo på landet, hvor bussen ikke kommer hver halve time. Og jeg tror, at de, der bor på landet, er de bedste til at komme med løsningerne, siger Anders Brandt, byrådsmedlem i Sønderborg og formand for landdistriktsudvalget.

Landsbyen skal selv betale brændstoffet, som bussen bruger, stille chauffører til rådighed og administrere brugen af bussen. Derudover stilles den frit til rådighed.

– Det kræver altså, at frivillige ildsjæle stiller sig til rådighed, men dem ved jeg, at vi har mange af i kommunen. Målet er, at vi kan bruge erfaringerne fra forsøgsperioden i en ansøgning, vi efter nytår skal skrive til staten i bestræbelserne på at få del i en pulje “til forbedring af den kollektive trafik i yderområder”, siger Anders Brandt.

Alle landsbylaug og -råd har tidligere på måneden fået brev om bus-forsøget, og de har frist frem til lørdag til at sende deres ansøgning til kommunen. I ansøgningen skal de bl.a. give et bud på, hvor mange foreninger og andre interessenter, der kan tænkes at ville bruge bussen, forslag til organisering af ordningen og svar på, om man kan være klar med en evaluering af forsøget inden 15. januar næste år.

Bus-forsøget er affødt af et forslag om en lokal landsbybus, der dukkede op i forbindelse med projektarbejdet “Bæredygtige landsbyer”, som Kær Halvø og Dynt/Skelde/Gammelgab deltog i.
– Nu afprøver vi det og håber på, vi får nogle gode argumenter og dokumentation for, at det er en god løsning i landdistrikterne både i forhold til miljøet og økonomien, siger Anders Brandt.

BOOK HER