Månedsarkiv: oktober 2014

Så kører landsbybussen

Lørdag den 1. november skal Landsbybussen i Sønderborg Kommune ud på sin første tur. Bag rattet sidder Roy Hansen, medlem af Landsbylauget i Dynt-Skelde-Gammelgab, der råder over bussen i de næste 2 ½ måned. Bussen afgår fra Adventure Efterskolen, Dyntvej 113 i Skelde, kl. 10.

Her er der gode muligheder for at få en snak med Landsbylauget og høre om deres planer for, hvordan bussen kan bruges til at gøre livet lettere i de tre landsbyer i forsøgsperiode.

Den 10. november skal bussen en tur til København. Med i bussen er Anders Brandt, formanden for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune. Anders skal deltage i en konference på Christiansborg om “Det gode seniorliv i landsbyen”. Konferencen er arrangeret af Ministeriet for by, bolig og landdistrikter og Landdistrikternes Fællesråd.

Anders Brandt møder velforberedt op til konferencen.

– Rundt om i landet har man fået øje på, at vi i Sønderborg kan noget med udvikling på landet og folk vil gerne høre om det, vi gør. Jeg har sammensat en lille arbejdsgruppe, hvor vi hjælper hinanden med at afklare synspunkter og argumenter. Det sker med udgangspunkt i en række spørgsmål, som er udsendt til deltagerne på konferencen, fortæller Anders.

Spørgsmålene handler bl.a. om transportmuligheder for ældre, aktiviteter på tværs af generationerne og lokale mødesteder. Arbejdsgruppen består ud over Anders Brandt af Agnes Nielsen og Karin Autzen, begge medlemmer af Landdistriktsudvalget, og Kenni Nielsen, Kær Halvø, samt landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg. De deltager også i konferencen på Christiansborg.
 
Yderligere oplysninger hos Roy Hansen 74441687, Anders Brandt på tlf. 61 33 34 83 og hos landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg på tlf. 28 89 80 21.

Hvad skal du den 6. november?

Den 6. november løber konferencen Når lokalsamfund vil skabe (mere) udvikling af stablen. Konferencen foregår i Vestervig.

Skal vi vente på, at sidste mand slukker og lukker eller skal vi have gang i forretnings- og foreningslivet. På konferencen bliver udviklingen sat til debat.

Deltagelse er gratis.

Tilmeld dig her

Man kan også supplere med en temadag om nationalparken Thy dagen efter.

 

Generalforsamling 2014

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Torsdag den 23. oktober 2014 19.30 på Frk. Jensen i Skelde

Dagsorden efter vedtægterne:

Generalforsamling

1. Velkomst v/ formanden

2. Valg af dirigent

3. Valg af referent

4. Formandens beretning

5. Kassererens beretning med regnskab og budget

6. Valg​

7. Indkomne forslag (indkomne forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen) wolffsgaardsvej@bbsyd.dk

8. Eventuelt

Efterskoleforstander Steen Emgren holder oplæg om ” efterskolens rolle i lokalsamfundet”.

Legepladsudvalget fremlægger status og planer vedr. ”ny legeplads” i Skelde”.

Problemer med abonnementer på nyhedsbreve fra landsbylauget

Ved en gennemgang af landsbylaugets abonnementer for nyhedsbreve er jeg blevet opmærksom på, at der er en række abonnementer (59), som tidligere modtog det ugentlige nyhedsbrev, som ikke længere er tilmeldt denne service. efter at have spurgt et par stykker om årsagen, har jeg grund til at tro, at det ikke har været hensigten og at der måske kan være opstået en fejl i registreringen.

DERFOR har jeg tilladt mig at ændre i tilmeldingen, så de igen får nyhedsbrevet. Hvis der skulle sidde nogen som ikke ønsker denne service, så send en mail eller kommenter på dette indlæg, så skal jeg nok slette jer igen. 

Som abonnent på nyhedsbrevet modtager man hver tirsdag morgen et sammenskrevet referat af de indlæg, der har været i løbet af uge.

Nyhedsbrevet ser ca sådan her ud og man kan klikke sig videre til den enkelte historie på hjemmesiden

image

En perle i Gammelgab

Arkitektur-priser til velholdt landbohave

På Arkitekturens Dag 1. oktober, har dommerkomiteen valgt at anerkende en smuk plet i Gammelgab.

Modtagerne modtog diplom, plakette og blomster af borgmester Erik Lauritzen i forbindelse med overrækkelsen på Alsion.

Anerkendelsen for ”smukt uderum” gik til den velbevarede, klassiske landbohave på Skeldevej 23 i Gammelgab, hos Karen og Frede Tychsen. Haven ved gården består af flere have- og gårdrum, der er tegnet af arkitekt Jep Fink i 1913.

Karen og Frede Tychsen

Karen og Frede Tychsen foran Koncertsalen Alsion – med billeder af deres smukke have bagved

I vurderingen er der lagt vægt på, at haven fremstår som en klassisk landbohave, som de så ud i starten af 1900-tallet. Typisk for den tid er haven delt i en nyttehave og en prydhave, og fra stuehuset er der kig ned til de gamle æbletræer, der på traditionel vis står på række. Der er anlagt en nyere terrasse langs med stuehuset, men det er gjort i fint samspil med den gamle landbohave. Ud mod Skeldevej er der en lav hæk, som åbner for kig udefra og dermed forbindelse til nærmiljøet – men privatheden er sikret med en fin række af træer inde i haven.

Uden for selve haven – men medvirkende til at understrege ejendommens særkende – er der en gårdsplads med klassiske pigsten og en privat have med skulpturer.

ET VELFORTJENT TILLYKKE FRA DYNT-SKELDE-GAMMELGAB