Månedsarkiv: oktober 2012

Så har den nye bestyrelse for DSG konstitueret sig

CVR: 32907539
Bank: Broager Sparekasse kontonr. 9797-611042
Hjemmeside: www.dyntskelde.dk

Bestyrelsen 2012-2013

Rudi Cargnelli, Formand
Østerballe 13, Skelde, 6310 Broager
cargnelli@bbsyd.dk
74442975 / 27905780

Roy Hansen, Næstformand
Østerballe 13A, Skelde, 6310 Broager
roy_hansen@danfoss.com
74441687

Iver Dall, Kasserer
Nyballe 2, Skelde, 6310 Broager
rogi.dall@bbsyd.dk
23115058 / 88193358

Lars Paulsen, Referent
Dyntvej 76, Dynt, 6310 Broager
lpa@obh-gruppen.dk
27264733

Ada Keukenmeester
Gendarmvej 7, Gammelgab, 6310 Broager
Ada.keukenmeester@get2net.dk
74459499/ 29413388/ 22941261

Suppleanter:

Helle N. Johannsen
Sundgade 56B 2 TH, 6400 Sønderborg (Skeldemark 10B, 6310 Broager)
Hnjoh@pc.dk
74441554 / 21632340

Marianne Tychsen
Dyntvej 71, Dynt, 6310 Broager
Tychsen@bbsyd.dk
74441890

Torben Nielsen
Wolffsgårdsvej 9, Gammelgab, 6310 Broager
hunting@mail.dk
7440916 / 40263916

Valgte revisorer:
Børge Hansen, Midtballe 4, 6310 Broager / 74440662

Vi arbejder med offentlig trafik i Dynt-Skelde-Gammelgab

På borgermødet i DSG den 19. juni 2012 fremkom der en række spørgsmål omkring kollektiv trafik, som Sønderborg Kommune har forsøgt  at besvare.

Den stramme budget-situation afspejles i særdeles hed i svarene. Der bliver ikke mulighed for at afprøve forskellige tiltag og budgetforbedringer kan ikke umiddelbart omfordeles.

Rute 223 (tidligere rute 13)

”Ønske om bedre koordinering til toget i Gråsten”.

Ruten kører med halvtimers drift, så alt andet lige vil det være den maksimale ventetid ved planlægning af rejse fra Broager med bus og derpå tog fra Gråsten.

I forbindelse med planlægningen af ruten er der i højere grad set på koordineringen i Sønderborg, da der på dét sted er et større behov for sammenhæng ruterne i mellem.

 

”Kørsel via Industrivej”.

Ruten kører ind i Broager via Industrivej, når bussen kommer fra Sønderborg, da det på mange tidspunkter ikke er muligt for bussen at komme ud fra Industrivej og svinge til venstre ad Brovej. Jeg er ved at undersøge hvor vidt trafikmønstret har ændret sig så meget efter motorvejens åbning, således at bussen eventuelt igen kan køre direkte til busstationen og derpå via Industrivej med venstresving til Brovej.

”Forsinkelser ved ankomst kl. 14.13 fra Sønderborg”.

Det undersøges hvor stor hyppigheden er og det vil blive forsøgt at lave eventuelle rettelser fra medio 2013.

 

Rute 721 (tidligere rute 121)

”Ønske om bytning af tur til senere afgang”.

Rute 721 er en skolebusrute som tilrettelægges efter skolens ringetider. Fra sommeren 2013 vil der ske besparelser på ruten, idet ruten i langt højere grad end nu vil blive planlagt efter skolens eksakte behov.

 

Flextur

Fra medio 2013 indføres der Flextur . I samme forbindelse sker der nedskæringer i den almindelige kollektive bustrafik (ikke rute 223), således at denne kun vil blive tilbudt i perioderne:

–        Hverdage fra kl. 6 – 19

–        Lørdage kl. 8 – 15

–        På søn- og helligdage vil kun rute 223 samt turene mellem Sønderborg og Fynshav Færgehavn køre som traditionel kollektiv trafik.

Det betyder samtidig, at tilkalderuterne bortfalder.

 

Tilbuddet om benyttelse af Flextur vil kunne ske i perioderne:

–        Hverdage kl. 4.30 – 6.00 samt kl. 19 – 24.

–        Lørdage kl. 6 – 8 samt kl. 15 – 24.

–        Søn- og helligdage kl. 7 – 23.

Prisen pr. person bliver 7 kr. pr/km, dog minimum 35 kr. Der vil ikke kunne benyttes skolekort, HyperCard eller abonnementskort.

Turene skal bestilles senest to timer før ønsket afhentning, hvilket er lig kriteriet i hele Sydtrafiks område. På http://www.sydtrafik.dk/Default.aspx?ID=2194kan der læses Flextur i øvrigt.

 

Da kommunens Kultur & Fritidsforvaltning startede delprojektet ”fra 2 til 1 bil” op ved DSG, var min forventning, at der ville blive frigivet nogle økonomiske midler ved indførsel af Flextur i kommunen – som ville kunne benyttes til at afprøve nye tiltag, indsætte ekstra ture og lignende –  og derved være medvirkende til at overflødiggøre bil 2. Som situationen ser ud nu, vil eventuelle ”ledige” midler ikke blive benyttet til nyt eller mere, så der er ikke planer om nogen form for kørselsudvidelser.

Tina Aagaard Mørkeberg, Fuldmægtig

Tlf. 8872 5610

 

Skelde GF. Dilettant og dans for alle.

S K E L D E  GF

afholder årets fest under temaet: dilettant og dans for alle.

Frk. Jensen i Skelde – lørdag den 10. november 2012

1. Forestilling: kl. 14.00 Generalprøve – 3 mandhaftige damer

Entre: kr. 50,- voksne – Børn under 14: kr. 25,-

Forplejning: Der kan købes kaffe og kage uden forudbestilling.

2. Forestilling: kl. 19.30 – 3 mandhaftige damer

Entre: 75,-

Forplejning : Der kan købes suppe uden forudbestilling.

Musik : Brian Kock

Ved spørgsmål: Jens Chr. Petersen: 74 44 18 60 – 22 15 06 62

 

_________________________________________________________________

Øvrige arrangementer til kalenderen:

– 16. december 2012 kl. 10.00 – Juletræsfest – mødested: Efterskolens hal

– 28. december 2012 kl. 19.00 – Lottospil – mødested: Frk. Jensen i Skelde

– 5. januar 2013 kl. 22.00 – Kongeaften – mødested: Fr. Jensen i Skelde

– 2. februar 2013 kl. 14.00 – Dilettant forestilling – mødested: Fr. Jensen i Skelde

– 5. februar 2013 k. 19.30 – Generalforsamling Skelde GF – mødested: Klubhuset Skelde Stadion.

Følg i øvrigt med på www.skelde.com, www.dyntskelde.dk eller facebookgruppen Skelde GF.

Støt foreningen og mød talstærk op.

Skelde Gymnastikforening

Energimesse – så er programmet klar

Så er programmet klar for en spændende energiaften i Skelde. Se invitation som pdf her.

OBS: Af hensyn til klargøring af suppe og kaffe m.v.  Bedes i tilmelde jer til via Hjemmesiden eller til
kontaktperson fra landsbylauget: Iver Dall, Nyballe 2, Skelde (tlf: 2311 5058) senest 28 OKT 2012.