Månedsarkiv: april 2012

Landsbylauget øver sig

Dynt-Skelde-Gammelgab landsbylaug øver sig i øjeblikket på at blive bedre til at lave hjemmeside. Derfor kan der i den kommende periode være indlæg der lægges ud som test og så vil de forsvinde igen.

Øvelsen skulle gerne gøre os meget bedre.

Hvis du har lyst til at hjælpe os med at lave hjemmeside så tøv ikke med at tage kontakt til landsbylauget!

Der er generalforsamling i den lokale aktions gruppe LAG for Sønderborg

LAG Sønderborg er en forening, der fordeler tilskud til projekter i kommunens landdistrikter. Foreningen er åben for alle borgere i Sønderborg Kommune. Indmeldelse er gratis og kan ske på generalforsamlingen.

Tid:               Onsdag den 25. april 2012 klokken 18.30

Sted:             Gråsten Landbrugsskole, Fiskbækvej 15, 6300 Gråsten

Generalforsamlingen er ordinær – men det bliver aftenen til gengæld ikke.

LAG Sønderborg er vært ved en middag. Desuden vil der være indlæg ved Svend Brodersen, Gram Slot, der kommer og fortæller om iværksætteri med bl.a. LAG støtte samt ved Else Redzepovic, der kommer og fortæller om projekt Kulturby 2017´s betydning for landdistrikterne i Sønderborg Kommune.

Alle er velkomne. Af hensyn til middagen bedes om tilmelding til koordinator Karsten Gram på koordinator@lag-sonderborg.dk eller tlf.             2991 6965       – gerne senest den 17. april 2012.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent

2. Fremlæggelse af bestyrelsens beretning om aktionsgruppens virksomhed i det forløbne år samt beslutning om godkendelse heraf

3. Fremlæggelse af årsregnskab og revisionsberetning samt beslutning om godkendelse af resultatopgørelse og balance

4. Fremlæggelse af driftsbudget for det kommende år samt beslutning om godkendelse heraf

5. Forslag fra bestyrelsen, medlemmer og daglig ledelse

6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og formand

7. Valg af 2 suppleanter

8. Valg af revisor

9. Eventuelt

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være sekretariatet (koordinator Karsten Gram) i hænde senest den 17. april 2012. Årsregnskab, revisionsberetning og driftsbudget kan hentes på foreningens hjemmeside (se nedenfor),

via mail til koordinator@lag-sonderborg.dk eller rekvireres ved henvendelse til sekretariatet: LAG Sønderborg – Karsten Gram, c/o Landdistrikternes Hus, Nørregade 12, 6600 Vejen, tlf. 2991 6965      .

Hent regnskab: 2011 regnskab Hent revisionsberetning: 2011 Revisionsprotokollat Hent budget: LAG Sønderborg drift og likviditet 2012 og 2013

Sidste nyt om vindmølleplanlægningsstatus

Landsbylauget har modtaget følgende vedrørende vindmølleplanlægningen i Sønderborg Kommune.

Baggrund:

Tirsdag den 6. marts 2012 holder Sønderborg Kommune et møde med Naturstyrelsen Odense og Haderslev Stift. Fra begge parter ytres betænkeligheder til enkelte af temaplanens vindmølleområder.

Naturstyrelsen Odense og Haderslev Stift ønsker på denne baggrund at besigtige de vindmølleområder, hvortil der skal gennemføres yderligere undersøgelser og redegørelser.

Besigtigelsen af vindmølleområderne finder sted den 16. april 2012.

Det videre forløb:

Sønderborg Kommune afventer Haderslev Stifts og Naturstyrelsens kommentarer til gårsdagens besigtigelsestur.

Efterfølgende ønsker Teknik- og Miljøudvalget at holde et temamøde vedrørende vindmølleplanlægningen, hvor det besluttes, hvilke områder der medtages i den endelige temaplan, og hvilke områder der udtages af planen.

Der er på nuværende tidspunkt ikke afsat en dato til temamødet.

Sønderborg Kommune ønsker med denne orienteringsmail ligeledes at gøre opmærksom på, at den oprindelige tidsplan ikke længere kan overholdes. Temaplanen vil således ikke blive politisk behandlet af Byrådet den 2. maj 2012, men først engang efter sommerferien. Det er os for øjeblikket ikke muligt at udarbejde en ny og pålidelig tidsplan.

Du vil derfor fremover blive løbende orienteret om vindmølleplanlægningen i Sønderborg Kommune.

Skulle du have yderligere spørgsmål til ovenstående, er du velkommen til at kontakte mig.

Venlig hilsen

Sønderborg Kommune
PLAN

Jan Daniel Fandrey
Civilingeniør i Plan & Miljø
T 8872 5443

Opstart Børnefodbold 3-6 år og program Sommersjov i Skelde.

Skelde GF

Børnefodbold fra 3 – 6 år
Træning start på stadion
Onsdag, den 18. april – kl. 17.00 til 18.00
Herefter hver onsdag
Trænere: Jana Ravn og Heidi Laursen
______________________________________________________

SOMMERSJOV I SKELDE.

Kom og vær med, til sommersjov i Skelde.

Det starter mandag, den 14. Maj kl. 17.00 – 18.00 på sportspladsen i Skelde

Se program her.

D. 14.05              Spring Gymnastik

Mødested: Efterskolens Hal

D. 21.05              Fodbold

D. 04.06              Klatrevæg og aktivitetsbaner

Mødested: Efterskolens hal

D. 11.06              Mini Ol – medbring en gummistøvle, en ske og en kartoffel.

D. 18.06              Bondegårdsbesøg. Medbring et rent syltetøjsglas.

Mødested – Stensigmose Frode Lehmann – mødetid kl. 16.30

D. 25.06              Pony træk – medbring cykelhjelm

Mødested: Skrækkehøj 6

GOD SOMMERFERIE, GOD SOMMERFERIE, GOD SOMMERFERIE:

D. 13.08              Strandtur

Mødested: Kragesand

D. 20.08              Zumba & rundbold

D. 27.08              Cykelringridning – medbring en pyntet cykel

D. 03.09              Oplevelsesløb

Afslutning med forældre, hvor der vil være

mulighed for at købe pølser og vand.

Ret til ændringer forbeholdes. Mødested hvor intet er angivet: Skelde Stadion.