Månedsarkiv: januar 2012

Vindmølleplan. Høringsfrist 1. februar 2012

Her skal der være vindmøller på Broagerland.
Sønderborg Kommune ønsker at høre din
mening inden onsdag den 1. februar 2012

Se Sønderborg Kommunes

nye vindmølleudspil her.

Har du kommentarer til vindmølleplanen så skriv dem i kommentarfeltet – landsbylauget vil samle kommentarer i et høringssvar.

Tilskud til lokaler i Sønderborg Kommune – set fra et landsbylaug

Af

Povl C. Callesen
Kultur- og Fritidskonsulent
T 8872 5471. M 2790 5471
pcca@sonderborg.dk

Generelt gælder at en forening for at få tilskud fra disse skal være en ”godkendt folkeoplysende forening”. Det er der pt ingen af landsbylaugene der er, bl.a. da landsbylaugene jo får tilskud fra landistriktspuljen. FX er brandværnene heller ikke en godkendt folkeoplysende forening, selv om man er ”medlem” af brandværnet, dette da disse får tilskud fra beredskabet.

En forening vil ikke kunne modtage støtte / tilskud til samme aktivitet / udgift fra flere forskellige ”kommunale” områder. Endvidere skal en folkeoplysende forening principielt være åben for alle, dvs. i princippet også for et medlem der har bopæl helt andre steder i DK.

Der er følgende 3 hovedområder, og i hvert enkelt tilfælde vedføjet et link med reglerne gældende for Sønderborg Kommune. Samtidig skal det nævnes at tilskud fra Sønderborg-Ordningen, samt Lokaletilskud der ydes tilskud til folkeoplysende foreninger, kun er tilskud i forhold til det antal medlemmer af foreningen der er under 25 år.

· Sønderborg-Ordningen.Tilskud til aktiviteter for børn og unge under 25 år.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Soenderborg%20Ordningen%20regler%20godkendt%202010%2002%2003.ashx

· Lokaletilskud.

Tilskud til private lokaler m.v. som anvendes til det frivillige folkeoplysende foreningsarbejde.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Lokaletilskudsregler%20private%20lokaler%20mv%20godkendt%20fra%202011%20udgiftsaar.ashx’

· Tilskud til folkeoplysende voksenundervisning.

Aftenskoletilskud.

http://www.sonderborgkommune.dk/KulturOgFritid/Fritid/~/media/KulturOgFritid/Dokumenter/tilskudsregler/Aftenskoleregler%20godkendt%202010%2002%2003.ashx

Konkret til “nedlagte brandstationer”

Hvis en folkeoplysende forening skal have tilskud fra Folkeoplysningslovens regler om lokaletilskud så skal kommunalbestyrelsen først give tilsagn om tilskud til nye ejerforhold eller nye lejemål vil der kun kunne ydes tilskud, jævnfør ovenstående, i forhold til antal medlemmer under 25 år, samt i forhold til aktivitetsniveau til en af KL fastsat timepris

Hvis man skulle forestille sig at et landsbylaug blev godkendt som en ”folkeoplysende forening”, så vil nok være begrænset hvor mange medlemmer der forholdsvis er under 25 år og dermed også hvad tilskud dette ville udløse.

Vigtig dato for landsbylauget Dynt-Skelde-Gammelgab

Sæt kryds i datoen den 28. februar. Her skal hele den lokale udviklingsplan for området genskrives.

Det er vigtigt, at så mange som muligt møder op og giver deres besyv med, så planen kan blive så alsidig som mulig.

Temaet er udviklingsplanen for DSG.

1)Foredrag v. Svend Brodersen, Gram Slot.

Inspiration til udvikling.

2)Kaffe med kage

3)  Herefter deles vi i grupper og får ideer for tilretning af vores udviklingsplan under ledelse af

Iver Dall.

Vi glæder os til at se jer alle.

Helle Johannsen,    Formand DSG ( WWW.DYNTSKELDE.DK)

Referat fra møde om el-biler.

På mødet den 3. januar blev der fremlagt og diskuteret en række spændende tiltag til energiforbedring af landsbylaugets området. De tre studerende fra SDU medbragte bl.a. nogle sider, som de fremlagde. Se siderne her: el biler 1 og el biler 2.

Efter megen diskussionlyst og spørgelyst fik vi gradvist snakket os ind på, at et projekt med en service-el-bus til området måske kunne være et spændende tiltag og brand for området.

Connie Skovbjerg, som er tilknyttet el Energi-projekt i Sønderborg Kommune, har skrevet et referat fra aftenen. Se det her (kort referat i stikordsform):

– Transport udgør ca. 1/3 af den samlede CO2-udledning

– De studerende har beregninger på f.eks. udslip af CO2 i en almindelig bil: ca. 102 g/km, sammenligning mellem el-bil og Peugeot 107 benzinbil

– Vigtig at se på individuelle skattefradrag, når der arrangeres samkørsel (hver person beholder sit fradag, og med de nyeste satser, kan det ligefrem give økonomisk overskud, hvis bilen fyldes op på vej til / fra arbejde). Let løsning: samkørsel mellem hjem og arbejde (kræver koordinering, timing og villighed) – der findes allerede en hjemmeside for booking, men ikke kendt i Sønderborg området.

– En deltager mener, at vi taler ”religion” ved at køre elbil i stedet for benzinbil, da det i øjeblikket ikke er økonomisk rentabelt at skifte

– Projektforslag: Pilotprojekt for leasing af el-bus til 20 personer (eksempler i København) til brug for privat kollektiv transport

o Formålet med projektet:

§ via mere fælles-tænkning og -handlinger, at skabe holdnings- og vaneomlægninger hos borgerne i Dynt-Skelde-Gammelgab

§ fællesskabets løsning på nedbringelse af CO2-udslip

§ DSG´s synlige bidrag til ProjektZero

o Slogan: ”at føre folk sammen og CO2-frit fremad”

o Baggrund:

§ Eksempel fra Paris på eksplosion i samkørsel med gode eksempler til følge (Marianne Tychsen leder efter kilde)

§ Ca. 1200 pendlere i DGS-området

§ Antallet af børn under 5 år er meget høj (et sandt baby-boom)

o Effekt:

§ 1 dagplejemor i lokalsamfundet (i dag ikke mulig, da hun 1 gang pr. uge skal til Broager – mulig med transport i el-bussen)

§ Nedbringelse af pendlerantallet med x-procent (måling ved projektstart, måling ved projektafslutningen)

§ Udregning af sparet CO2-udslip i forhold til antal passagerer – skal være målbar

§ Etablering af en Landsbypedelordning, der står for drift af el-bussen (økonomisk rentabel)

o Handling:

§ Etablering af et foreningsfællesskab omkring el-bussen med en prof. tovholder, der klarer booking, drift, aftaler, økonomi m.m. Evt. placeret i tilknytning med den gamle brandstation, hvor der arbejdes med et selvstændigt projekt

§ Gerne sponsor-bus på forsøgsbasis i 2 – 3 år

§ Gratis bustransport for passagererne

§ 2-3 lokale chauffører tilknyttet

§ Potentielle passagerer: ældre til udflugter, idrætsarrangementer generelt, private arrangementer hos Nette Jensen, indkøbsture, transport for efterskolen, udflugter for børn (udebørnehave o.lign), dagplejer udflugter, rundture for turister, faste rundture mellem: Sønderborg – Broager, Skelde-Broager, Gråsten-Broager efter behov via bookingsystem (udarbejdes af de ingeniørstuderede).

o Projektholdere: ildsjæle / passagererne i DSG samt en prof. tovholder. Landsbylauget koordinerer

o Samarbejdspartnere: lokale, kommunen, ChooseEl ?, ProjectZero?, Sponsorer?