Månedsarkiv: december 2011

Vigtigt møde om transport optimeringINVITATION

Ved du, hvor meget din familie bruger på transport om året? Vidste du, at man nemt kan spare kr. 15.000 – 20.000 om året, hvis man deler en bil – til og fra arbejde.

Skal vi gøre en fælles indsats for at få en energivenlig transport til alle unge, der skal hjem fra uddannelse sent eftermiddag.

Tre studerende fra Syddansk Universitet har sat sig for, at beboerne i Dynt-Skelde-Gammelgab skal klædes bedre på til at træffe kloge beslutninger om transport og energi så de bedre kan træffe kloge beslutninger om familiernes forbrug. De har undersøgt forskellige muligheder for området og vil gerne præsentere resultaterne for os.

Kom og giv Landsbylaugets bestyrelse og de studerende ideer med tilbage, så vi kan blive bedre til at få intelligente løsninger til området, der både sparer penge, CO2 og som øger serviceniveauet.

Mødet foregår hos Nette Jensen tirsdag den 3. januar kl. 19.30

Landsbylauget er vært ved kaffen. Vi håber, at rigtig mange vil deltage. Også at børne- og ungdomsfamilier og pendlere vil deltage.

Vel Mødt.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Spambrugere af dyntskelde.dk

Hjemmesiden har desværre en del spam. Systemet og administratorerne rydder jævnligt op. Der er i dag slettet følgende emailadresser, fordi vi har vurderet, at der ikke gemmer sig et “rigtigt” menneske bag ved adressen. Hvis vi skulle tage fejl og én af følgende adresser tilhører dig – så tilmeld dig igen og send venligt en mail til webmasteren.

Forklaring til analyserapporten.

Selvom der stod i Jydske Vestkysten i dag, at vi fortsat skal koge vandet, så er det altså ganske vist, at kogeanbefalingen er ophævet i fredags.

Det kan forekomme misvisende, at kogeanbefalingen er ophævet, når det forholder sig således, at kimtallet rent faktisk er steget ved 22 grader Celsius. Men for det første koncentrerer man sig om kimtallet ved 37 grader Celsius, og for det andet så er grænseværdierne for, hvornår man anbefaler at koge vandet højere, end de grænseværdier, der fremgår af analyserapporten. Dette forklarer således også, at vi fortsat skal tage prøve, så vandet kan overholde de almindelige drikkevandskriterier.  Kogeanbefalingen træder i kraft, hvis kimtallet ved 22 grader Celsius overskrider 500, eller hvis kimtallet ved 37 grader Celsius overskrider 50.

Vi fortsætter arbejdet med at få kimtallene yderligere ned. Det kan tage noget tid,da det kan være en langvarig proces at få en “biologisk ligevægt” til at indstille sig i nyt filtermateriale. Bestyrelsen har desuden planer om at skifte yderligere nogle filtre.

På vegne af bestyrelsen

Poul Erik Nielsen

Kasserer.