Månedsarkiv: september 2010

Der mangler stadig bestyrelses-kandidater

Generalforsamlingen løber af stablen om en uge og vi er stadig spændte på, hvilke kanditater der melder sig før eller under generalforsamlingen. Der er to pladser ledige i bestyrelsen. Så meld dig endelig, hvis du tror, at arbejdet med landsbyerne Dynt-Skelde-Gammelgab er noget for dig.

Dårligt nyt for Trøffelskoven Aps. – ER VENDT TIL EN GOD

30.9.2010
Det lader til, at Teknik- og Miljøudvalget har besluttet, at skovrejsningen skal indgå i den kommuneplan, som er ved at blive udarbejdet i øjeblikket. Det er en rigtig god nyhed.
 
28.9.2010
Den 29. 9. skal Teknik- og Miljøudvalget se på forslag til ændringer af den kommende kommuneplan. Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug har indsendt ændringsforslag for at få udpeget steder omkring Dynt, hvor skovrejsning (Trøffelskoven) er mulig. På side 32/33 under pkt. 31 kan I se forvaltningens holdning til vores forslag. De vil vente. Det betyder at projekt Trøffelskoven kommer til at ligge laaaangt ude i fremtiden. Beslutningen ligger hos Teknik- og Miljøudvalget. Se Katalog med ændringsforslag her.
 
Resumé: Forslag til udpegning af flere skovrejsningområde ved Dynt til ”Projekt Trøffelskoven Aps”.

Forvaltningens kommentarer: Forvaltningen anbefaler, at området ikke udpeges på nuværende tidspunkt, men at udpegning af nye skovrejsningsområder sker efter landskabsanalysensfærdiggørelse og ifb enten en temaplan eller revision af kommuneplanen. 

Så er det generalforsamlingstid.

Oktober betyder generalforsamlingstid for Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug. I år sker det onsdag den 6. oktober kl. 19.00 hos Nette Jensen i Skelde. Bagefter er der et kortere oplæg om Sønderborgs kandidatur til Europæisk kulturhovedsted.

Alle erhvevsdrivende fra laugets område er velkomne til at medbrige og præsentere materiale for deres virksomhed i kaffepausen.

Se indbydelsen her: Indbydelse 2010

Indbydelse til Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug.

Onsdag den 6. oktober 2010 kl. 19.00.  på Nette Jensen i Skelde.

 Lauget er vært ved en sandwich og én øl/vand ved mødets start.

Dagsorden ifølge vedtægterne:

 1. Velkomst
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens beretning.       Regnskab og Budget.  Bekendtgørelse af bilagskontrollanter.
 6. Valg. Bestyrelse:    På valg er:
 • Annette O´Driscoll. Skelde Modtager ikke genvalg
 • Torben Nielsen, Gammelgab Modtager genvalg
 • Marianne Tychsen. Dynt Modtager ikke genvalg

                                    Øvrige medlemmer af bestyrelsen er:

 • Birger List-Jensen, Dynt.
 • Poul Dinsen, Dynt.

                   Suppleanter:             2 stk. (1 år) Forslag modtages gerne

  7.  Indkomne forslag. Forslag skal være landsbylaugets formand i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen. (Dyntvej 71).

   8.  Eventuelt.

 Efter generalforsamlingen og kaffen er der et kortere oplæg om Sønderborgs kandidatur til Europæisk Kulturhovedstad og landsbyernes rolle i dette.

 På gensyn den 6.10. i Skelde.

 På bestyrelsens vegne. Marianne Tychsen. Formand DSG