Månedsarkiv: august 2010

Bestyrelsen trænger til fornyelse.

Ildsjæle efterlyses men små flammer er også OK.

Landsbylauget har snart eksisteret i fire år. Der har været meget lidt udskiftning i bestyrelsen og den trænger til fornyelse. Ved den kommende generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug stiller formanden ikke op til en ny periode.  Derfor opfordres alle interesserede til at melde sig før eller under generalforsamlingen tirsdag den 6. oktober på Nette Jensen.

Læs pressemeddelelsen her.

Vil du have indflydelse på dit liv som ældre i landdistrikterne

Kom og vær med til at give ældreplanlægningen retning!

Interesserede borgere inviteres til at deltage i Ældreservice’ borgermøder.

Møderne finder sted:

  • Onsdag den 1. september 2010 kl. 14.00-18.00 på Sønderborg Vandrerhjem
  • Torsdag den 2. september 2010 kl. 14.00-18.00 i Ahlmannsparken i Gråsten
  • Onsdag den 8. september 2010 kl. 14.00-18.00 på Hotel Nørherredhus i Nordborg

Formålet med borgermøderne er at angive en retning for arbejdet i Ældreservice i de kommende fem år. Med udgangspunkt i fire fortællinger om det gode ældreliv skal vi på borgermøderne drøfte følgende seks temaer:

  • Fremtidens pleje- og ældreboliger
  • Fremtidens ældre
  • Sundhedsfremme og forebyggelse
  • Frivilligt arbejde
  • Fremtidens medarbejder
  • Fremtidens pleje

De tre møder har samme indhold.

Møderne henvender sig til borgere i Sønderborg Kommune og medarbejdere i Ældreservice.

Tilmelding skal ske senest den 23. august 2010 til kmob@sonderborg.dk

Se invitationen til ældreplanlægning her