Månedsarkiv: juni 2010

Nu er finansieringen på plads.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug har i samarbejde med de to nabolandsbylaug, SNS og menighedsrådet i Broager i en periode arbejdet med et oplæg til kunstneriske Infotavler til hele Broagerland. Efter en konkurrence har vi samarbejdet med kunstnergruppen QUARTHEX.

Den lokale aktionsgruppe for Sønderborg (LAG) besluttede på bestyrelsesmødet i går at bevilge det manglende restbeløb. Så nu er finansieringen på plads. Projektet har tidligere fået tilsagn om tilskud fra Sønderborg Kommunes Udviklingspulje.

Der planlægges indvielse af infotavlerne på hele Broagerland omkring 1.5. 2011.

Kalenderfunktionen på Infoland

Kalenderfunktionen på Infoland er i øjeblikket ved at blive opdateret og det giver lidt vanskeligheder. Bl.a kan man kun se den ene arrangement, hvis der er flere på samme dag (f.eks. Skt. Hans). Der arbejdes på sagen.

Hvis du har oplysninger om arrangementer, som har relevans for landsbylaugets område så send en mail med data til webmasteren.

Kunsten stiger i Gammelgaf

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug er tilmeldt en Landdistriktsudvalgets kunststafet. Dvs. at der i laugets område vil blive opsat et kunstværk i ca. ½ år. Kunsten skal skabe debat og nysgerrighed for lokale og besøgende.

Det har været laugets bestyrelses opgave at finde et egnet sted til skulpturen. Valget er faldet på en placering i Gammelgab (krydset Skeldevej/Gendarmvej).

Vi ved ikke på forhånd, hvilken skulptur, der kommer til området men er naturligvis spændte. Skulpturen afsløres den 5. september 2010, hvor vi håber at se rigtig mange interesserede.