Månedsarkiv: november 2009

Landsbylauget udskriver kunstnerkonkurrence.

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug udskriver kunstnerkonkurrence. Er du selv kunstner – måske kommende kunstner så deltag og tjen kr. 10.000, hvis dit forslag bliver valgt.

Læs mere om betingelser og vilkår her.

Pressemeddelelsen finder du her.

Landsbylauget vil gerne lave en nyfortolkning af områdets info-tavler. Forbilledet har i mange henseender været det skilt, som kunstner Aksel Skovhøj, Dynt malede for mange år siden.

Infotavle ved Broager Kirke

Infotavle ved Broager Kirke

Kommunens orientering om foryngelse af hegn på Broagerland.

Tilsendt af Lise-Lotte Lemvig. Veje og Trafik. Sønderborg Kommune. 88725325.  llem@sonderborg.dk

Da der har været usikkerhed blandt nogle lodsejere på Broagerland med hensyn til baggrunden for stævning af hegnene, vil jeg her kort beskrive vores bevæggrunde for at ændre plejen af hegnene.

Hegnene er igennem mange år blevet klippet med slagleklipper hvilket har været meget hårdt for hegnene. Det er ikke kun den årlige tilvækst man har fjernet ved klipningen men også de mere vedagtige dele af hegnene. Resultatet er nogle stadig smallere hegn med en ringe frodighed til følge. Det er primært hasselhegn vi har stævnet, dog har vi skønnet at det vil være gavnligt at klippe nogle af de blandede hegn ned som var mest medtaget.

Stævningen af hegnene er trin 1 i en anderledes pleje af hegnene hvor vi så vidt muligt ikke vil klippe hegnene i siderne som hæk, men lade dem gro op frit i det omfang vi kan af hensyn til oversigtsforhold og trafiksikkerhed. Det er vores forventning at denne pleje kommer til at tilgodese både mennesker og dyr samt hæve den landskabelige værdi betydeligt.

Vi fjerner ikke planter men lader dem skyde op igen og vokse frit. Vi vil de følgende år holde øje med hegnene og kun klippe hvor der er grund til det i henhold til trafiksikkerheden og den almindelige gartneriske pleje af de forskellige arter i hegnene. Efter nogle år vil hegnene skulle klippes ned igen, specielt hasselhegnene, men vi har ikke lagt os fast på hvornår.  

Det er en pleje som har været praktiseret på stedet tidligere, dog i mindre målestok, hvilket vi er blevet informeret om via medarbejdere fra den gamle Broager kommune.

Hvis der skulle være nogle der har bemærkninger, ideer, ris ros til projektet er I velkomne til at henvende jer til os i Veje og Trafik.

 

Eksempel på Hasselhegn med overstandere af eg hvor busklaget for lov til at vokse frit.

Eksempel på Hasselhegn med overstandere af eg hvor busklaget for lov til at vokse frit.

 

Forskere efterlyser dit lokale liv

Hvordan leves dit liv?

Hjælp forskere fra Dansk Folkemindesamling (Dafos) med at indsamle viden om, hvordan livet bliver levet helt lokalt i Danmark.

Undersøgelsen skal kortlægge, hvordan vi helt frivilligt er sammen med naboer, venner og bekendte i nærmiljøet.

I følge projektleder og Ph.d. i antropologi Marianne Holm Pedersen, vil forskerne gerne have så mange forskellige danskere til at besvare undersøgelsen som muligt, selvom den netbaserede undersøgelse ikke kan blive repræsentativ, da er det folk selv, som melder sig til den. »Der bliver talt meget om, hvad det betyder at være dansk, men langt de fleste danskere lever jo meget lokale liv. Vi vil undersøge, hvad det rent faktisk vil sige at være lokal i de forskellige dele af landet,« siger forskeren.

Det er meningen, at resultaterne fra den netbaserede spørgeskema-undersøgelse skal kunne bruges til ny forskning i danskernes nærmiljø ikke bare af forskerne på Dafos, men også af andre danske videnskabsfolk.

Undersøgelsen kommer til at løbe over et år. Du kan allerede i dag hjælpe forskerne lidt på vej ved at besvare spørgsmålene i spørgeskemaet på LokaleLiv.dk.

Fiskene var der!

Selv om mange ikke troede deres egne øjne var der skam fisk i Krumbækken. Morten Ringive fra ANA sportsfiskerforeningen fortalte om ørredernes liv og bækkens tilstand. Elektrofiskeriet gav pote – endda mindre end forventet.

Her er så beviset i form af to stk. bækørreder, ferskvandstanglopper, vårfluelarver og 1 stk. nipigget hundestejle.

Fangsten fra elektrofiskeriet i Krumbækken den 1.11. 2009

Fangsten fra elektrofiskeriet i Krumbækken den 1.11. 2009

Se flere billeder fra den 1. november her.