Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl.19.00 hos Frk. Jensen

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

 6. Valg

 På valg er:

 Tina Toft (modtager genvalg)

 Roy Hansen (modtager genvalg)

 2 Suppleanter:

 1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)

 2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

 Udpeget Bilagskontrollanter:

 Børge Hansen

 Flemming Toft

 7. Indkomne forslag

 (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 8. Eventuelt

- Status på cykelstien.

- Status på landsbybussen.

Betaling på Landsbybussen

Forsøgsordningen med landsbybussen har indtil videre været en succes og bussen er ude og køre flere gange i ugen. Den nuværende ordning løber frem til den 15. december 2016 og for at se om ordningen kan fortsætte drevet af landsbylauget, indføres der pr. 1. oktober en pris på 2 kr.pr. kørt kilometer, udover at bussen stadig skal tankes hver gang efter brug. Selvrisikoen ved uheld som før var aftalt til max. 5000 kr. efter den 1. oktober, er dog blevet ændret så den fremadrettet stadig er 0 kr. Så husk at give besked, hvis I har haft et uheld.

Med denne egenbetaling pr. kilometer samt andre tilskud, vil landsbylauget afprøve om  bussen kan forsætte efter forsøgsordningen stopper.

Landsbybussen bookes fortsat igennem landsbylaugets hjemmeside og bookingsystem og betalingen for bussen overføres til Broager Sparekasse konto: 9797 – 611042 senest dagen efter lån af bussen.

 

Brugere af landsbybusserne/biler

Er der nogen brugere af Landsbybussen som har lyst til at fortælle om deres oplevelse, så er muligheden der nu. Se nedestående. Hej alle sammen

Jeg vil høre nogle i jeres område, eller om I selv kunne være interesseret I at stille op til et interview, til vores nyhedsbrev ZEROnyt?

Interviewet vil primær omhandle brugen af jeres landsbybusser/biler, hvordan det fungere i landdistrikterne samt hvordan den er en del af jeres hverdag.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Pernille Petersen
Projektsupporter

ProjectZero
Alsion 2, 6400 Sønderborg
www.projectzero.dk

Mobil.: 61 27 93 24
Tlf: 38 40 54 26

SÆT DIT FINGERAFTRYK PÅ KLIMAET!
Bliv opdateret med nyheder fra ProjectZero – klik her og tilmeld dig nyhedsbrev

Ny skulptur i Gammelgab

17 landsbyer i Sønderborg Kommune er med i projekt “Fremmedart der rykker”. Projektet har til formål at sikre kunst til landsbyerne – og udveksling af kunstværkerne mellem landsbyerne.

Kunstværker opleves tit som objekter uden nogen praktisk funktion, og derfor påkalder de sig ofte særlig opmærksomhed. I landsbyerne skal de opfordre, inspirere og provokere til debat, til tolkning, sammenhold og sammenhæng.

På samme måde som nyfalden sne eller ubudne får i køkkenhaven skal kunsten få os til at se på kendte omgivelser med nye øjne.

Håbet er, at landsbyernes skulpturpark efterhånden udvides, så alle 17 landsbyer, der har tilmeldt sig projektet, hele tiden har en skulptur stående. De sidste ti kunstværker tænkes opstillet i løbet af 2017, hvor Sønderborg forhåbentlig er europæisk kulturhovedstad.

foto_uganda_skulptur

“Ugandas Eva” Bronzeskulptur af George Kyeyune, Uganda

Naita Maria og George Kyeyune har lavet bronzeskulpturen, “Mother of Uganda”, som nu kaldes ”Ugandas Eva”. Professor George Kyeyune er skulptør, billedkunstner og designer fra Makerere Universitetets kunstinstitut i Kampala.

Skulpturens hovedperson, Eva, er et billede af den ugandiske befolkning i dag. En befolkning som gerne vil i dialog med andre befolkninger – åbent og gæstfrit. Blikket i Evas øjne er varmt og udtrykker en tro på fremtiden. Ved overrækkelsen af skulpturen til Sønderborg Kommune sagde kunstneren med et glimt i øjet: “Og vi har skabt Eva, så hun også kan stå ude i frost og sne”.

Skelde Gymnastikforenings arrangementer

Skelde GF afholder Skelde Cup den 10. juni fra kl. 17.30.

Skeldeløbet og Familiedag i Skelde afholdes den 11. juni.

Sankt Hans afholdes på stadion den 23. juni.

Klik på billedet for mere info og bedre kvalitet.

FullSizeRenderFullSizeRender1

En aften med Broagerbanen – Skeldebanen

Tirsdag den 24. maj gik turen med Lokalhistorisk Forening for Broagerland i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderborg Kreds til Broagerbanen – Skeldebanen.

Turen startede med at se stationsbygningerne i Skelde, derefter gik turen videre med bus og fulgte banen til Dynt, Broager, Skodsbøl, Nybøl og Vester Sottrup.

Aftenen sluttede med kaffe ved “Nete Jensen”.

Jensen1JensenDynt1Dynt

 

 

Lokalhistorisk Forening for Broagerland

Tirsdag den 24. maj kl. 19:00 En aften med Broagerbanen – Skeldebanen i samarbejde med Historisk Samfund for Sønderjylland, Sønderborg Kreds. Vi mødes i Skelde ved “Aktivitets-og Kulturhuset Nette Jensen”.

Vi ser på stationsbygningerne i Skelde. Vi stiger om bord i bus og følger banen: Dynt, Broager, Skodsbøl, Nybøl og Vester Sottrup. Tilbage i Skelde indtager vi kaffen hos “Nete Jensen”, hvor der vil blive lejlighed til at stille sprøgsmål og diskutere banens historie.

Pris inkl. bus og kaffe 100 kr. tilmelding til formanden 27469226, eller bock@bbsyd.dk senest 20 maj.

Stationsbygning

Infomøde og spørgeskema om cykelsti

Torsdag den 26. maj kl 19.30 afholdes der informationsmøde omkring cykelstien fra Broager til Skelde. Mødet afholdes i Dynthuset og alle er velkommen.

I den forbindelse, vil det være en stor hjælp hvis I vil svare på i spørgeskema om cykelstien.
Da placeringen endnu er meget uvis, bedes I svare som om at cykelstien kommer til at ligge så den passer perfekt i forhold til hvor i bor.

Link til spørgeskema findes her.

Cykelsti1

 

Landsbybusser på farten tre steder i Sønderborg kommune

Forsøget med en landsbybus i Dynt/Skelde/Gammelgab udvides nu til også at omfatte Lysabild området og Kværs/Tørsbøl/Snorum. Samtidig introduceres en ”country car”, så unge studerende kan tage på udflugt på landet for at surfe, mountainbike, spise is eller noget fjerde.

Når holdboldspillerne skal til træning, de ældre til foredrag eller dameklubben til modeshow, så er det måske rigtig smart at låne landsbybussen. Så kan flokken være i én bil i stedet for to – det er lidt hyggeligt, og så er det også godt for miljøet.

Den mulighed får borgerne i Lysabild og i Kværs/Tørsbøl/Snorum nu også i en otte måneders forsøgsperiode, efter at borgerne i Dynt/Skelde/Gammelgab med succes har testet en lånebus-ordning. Forsøget er muligt, fordi Sønderborg Kommunes landdistriktsudvalg – støttet af Trafikstyrelsen – har fået mulighed for at stille tre ni-personers landsbybusser til rådighed og tre landsbybiler.

- Busserne passer som fod i hose med både vores indsats for at styrke landområderne og med vores klimapolitik. Og så synes jeg, der ligger en fantastisk god læring i, at landsbylaugene selv skal tage ansvar for at styre brugen – med kørebøger, bookingportal og samarbejde, siger Anders Brandt, byrådsmedlem og formand for landdistriktsudvalget i Sønderborg Kommune.

Ud over de tre landsbybusser kommer der også to personbiler til Lysabild og Kværs/Tørsbøl/Snorum, samt en tredje ”country car”, som Sønderborg Student Foundation får stillet til rådighed efter aftale med landsbylauget i Dynt/Skelde/Gammelgab, så de kan besøge landdistrikterne. Også her gælder, at de unge selv skal administrere brugen af bilen og stå til ansvar for den.

Forsøget med landsbybusser og landsbybiler er usædvanlig i Danmark:

 - Hvis vi mener noget med, at vore landdistrikter også skal have del i udviklingen, så må vi stille faciliteter til rådighed, så det er muligt. Offentlig transport er ikke optimal på landet, fordi der ikke er så mange passagerer, men så må vi finde løsninger, der passer til behovet dér, siger han.

Det samlede budget for forsøget er ca. 1,3 mio. kr., hvoraf Trafikstyrelsens pulje: ”Alternativ kollektiv transport i yderområderne” betaler halvdelen, Sønderborg Kommune den anden halvdel.

- Vi glæder os rigtig meget til at få rådighed over bilen, og vi tror, der bliver rift om den – ikke mindst om sommeren, siger Anders Rævedal, som sammen med to medstuderende fra SDU, Levke Jepsen og Monika Ivanova, har sat sig til rette i country car’en foran Alsion, da bilerne i denne uge blev udleveret til både landsbylaug og Student Foundation.

- Vi glæder os til at få bilen og kunne tilbyde grupper at bruge den. Vi har fået et par unge, Therese Wildenschild og Nanna Lenger, til at lave en Facebook-side for bilen, og friskolen vil stå for bookingen. Så nu skal vi bare i gang – det skal nok fungere, siger Niels Peter Nielsen fra landsbylauget i Kværs-Tørsbøl.

Evt. yderligere informationer hos

formand for landdistriktsudvalget, Anders K. Brandt, tlf. 61 33 34 83,

landdistriktskoordinator Connie Skovbjerg, tlf. 28 89 80 21.

Klik her for at booke landsbybussen.