Åbning af Dynt-Skelde-stien

Dynt-Skelde-stien indvies torsdag den 12. december 2019
Kl. 15: Mødetid for cyklister ved Krammarksvej i Dynt. Snoreklip og derefter afgang i retning mod Skelde.

Kl. 15.15: Arealet ved krydset Dyntvej/Midtballe/Nederballe i Skelde: Indvielsestale ved Aase Nyegaard. Sønderborg Kommune er vært ved grillpølser og en øl/vand.

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug 2019

Tirsdag d. 29. oktober 2019 kl.18.30 hos Frk. Jensen

Inden generalforsamlingen er der Stegt Flæsk m. tilbehør kl.18.00
DSG betaler maden, man betaler selv for drikkevarerne.
Tilmelding pr. mail på Book@froekenjensen.nu eller på tlf. til Rudi på 29854975 senest d. 23. oktober

Dagsorden iflg. vedtægterne 

 1. Velkomst v/ formanden
 2. Valg af dirigent
 3. Valg af referent
 4. Formandens beretning
 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget
 6. Valg

På valg er:
Rudi Cargnelli (modtager ikke genvalg)
Jens Christensen (modtager genvalg)
Irene Lorenzen (modtager ikke genvalg)

Suppleanter:

 1. Helle Johannsen
 2. Erik Sørensen (Modtager ikke genvalg) 

Udpeget Bilagskontrollanter:

Børge Hansen genvalg for 2019/20

Flemming Toft genvalg for 2019/20

 1. Indkomne forslag

(skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 1. Eventuelt

Nabohjælper

Kære nabohjælper

Ved du, hvordan I effektivt kan få tyven til at fravælge jeres hjem?

Mandag den 11. november 2019 kl. 17.30 inviterer Det Kriminalpræventive Råd og TrygFonden til stort borgermøde om indbrud og indbrudsforebyggelse sammen med Sønderborg Kommune og Syd- og Sønderjyllands Politi.

Her kan du blandt andre høre politiet fortælle om de lokale forhold, teamet bag Nabohjælp fortælle om kriminalitet og tryghed, få gode råd fra en sikringsekspert og få tips fra indbrudstyven selv.

Hvor: Alsion, Alsion 2, 6400 Sønderborg.

Hvordan: TILMELD DIG HER senest den 7. nov.

Har du spørgsmål til arrangementet, kan du kontakte Christian Nørr, mobil 25456226, cn@trygfonden.dk.

Fra kl. 19.30 vil der være mad og drikke, mulighed for at få gode råd til indbrudssikring af dit hjem samt møde alle aftenens oplægsholdere og stille dem spørgsmål.

Arrangementet er gratis og efter først-til-mølle princippet.

Vi håber på at se dig!

Mvh.

Nabohjælp

Se programmet for aftenen her.

Busprojekt

Så nærmer vi os slutningen på eventyret om Landsbylauget og Landsby-Bussen.

Landsbybussen kører sidste tur søndag d. 27. oktober 2019.

Vi har i Dynt-Skelde -Gammelgab Landsbylaug være heldige at have mulighed for at kunne gøre brug af en landsbybus siden november 2014. Der er nu ikke længere økonomi til at drive bussen,så derfor stopper den.

Tak til alle der har bakket op omkring busprojektet.

Nærmere info omkring Landsbybusprojektet på den kommende generalforsamling.

venlig hilsen

DSG Landsbylaug

Kunst på Broagerland

1. oktober 2019 til 1. januar 2020 Udstilling på Broagerhus 25 portrætter af fremtrædende kunstværker på Broagerland. På udstillingen vises også bøger, fotos og genstande fra kunstnerkolonien i Egernsund, forfattergruppen Alssund, børnekunst fra Broager Skole, Apotekeren i Broager, Gendarmstiens krøllede ABC, plakatudstilling, Broager Profilerne, Tegl og kunst samt udstilling med lokale kunstnere.

Ønskes andre åbningstider eller omvisninger, kontakt Kaj Østergaard på tlf 40885034 el. 74441581

Udstillingen kan ses tirsdage kl. 13-17 , onsdage kl. 9,30-12.30, samt søndage 6 oktober, 3. november og 1. december 13-17.

Se mere info her

Broagerland 3.0 – Informations- og debatmøde

Kom til informations- og debatmøde den 26. september kl. 16.00 hos Fkr. Jensen i Skelde.

Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby er igangsat af de fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum i samarbejde med Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommune bidrager med arbejdskraft. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne i højere grad bestemmer og er primus motor.

Arbejdsgruppen inviterer alle interesserede på Broagerland til et informations- og debatmøde om fremtidsbilledet – visionen – og inviterer borgerne til at deltage i efterfølgende interessegrupper.

Læs meget mere her:

Broager-3.0_Visionen
Broager 3.0 – folder
Program 26-9

 

KØR-MÆ å kom hinnanen ve´

Sommernyt fra baglandet

”Det skal fortsat være muligt at bo, leve og arbejde i hele Sønderborg kommune, så derfor får alle landsbylaug, deres nærområde og deres foreninger nu mulighed for at booke landsbybusserne i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild fra i dag”, sådan udtaler ildsjæle fra de tre landsbylaug.

”For at øge samkørslen og fællesskabet til glæde for klimaet samt give mere mobilitetsfrihed, har vi valgt at invitere flere med og ”rykke sammen i bussen”, fremfor at vi alle kører efter hinanden i private biler, når vi alligevel skal samme sted hen”.

LANDSBYBUSSEN
Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer:

 • Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du modtog den i
 • Tag på tur med familie, naboer og venner

https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU&feature=youtu.be

 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN LANDLIGE HYGGE..

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/

 

Med venlig hilsen 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Roy Hansen og Caja Hansen

Lysabild Landsbyråd
Erling Junker og Allan Tychsen

Broagerland som frilandsby

Sommerhilsen fra arbejdsgruppen – om forarbejdet til et debatmøde i september

Broagerland i fremtiden?
Hvilken udvikling vil vi have?
Hvad vil vi gøre ved det?

Disse og mange flere spørgsmål skal vi finde svar på i løbet af 2019 i pilotprojektet om Broagerland som frilandsby. Derefter skal vi have så have fundet løsningerne.

For at komme godt i gang har vi i arbejdsgruppen lavet et forslag til et fremtidsbillede, der beskriver, hvor Broagerland gerne vil være inden for en kortere årrække.

Fremtidsbilledet – visionen – skal drøftes efter sommerferien og inspirere til at igangsætte konkrete projekter og gøremål. Ord skal omsættes til handling. Der lægges op til en spændende vej for udviklingen.

Forarbejdet er gjort – næsten da.

Arbejdsgruppen har holdt en del møder og undervejs også haft et visionsseminar og et møde med de respektive bestyrelser for landsbylaugene på Broagerland samt Broager Udviklingsforum.

Flere af gruppens medlemmer har desuden være ude i landet og hente inspiration, f.eks. i form af en studietur til landsbyen Rødding i Salling og til Cold Hawaii.

Også på Folkemødet på Bornholm deltog flere, hvor temaet ’frilandsbyer’ i øvrigt var til debat.

Nu mangler forslaget til vision kun at blive pudset fint af, så gruppen kan holde sommerferie.

 

Sæt x i kalenderen ved d. 26. september

Lige efter sommerferien tager vi fat på forberedelserne til et informations- og debatmøde om visionen for alle interesserede på Broagerland.

På det informations- og debatmøde – d. 26. september kl. 16-21 – vil visionen blive lagt frem til drøftelse, og folk inviteres til at deltage i interessegrupper.

Flere spændende indslag vil være på programmet, så som et inspirerende indspark udefra og mulighed for at møde mange af Broagerlands småerhverv, herunder nogle der gør godt for ganen den dag.

Så hold godt øje: der kommer mere fra arbejdsgruppen i august! God sommer.

 

 

Lej en cykeltrailer

Landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Lysabild og Skelde-Dynt-Gammelgab har fået fremstillet en trailer til transport af 10 cykler. Beslagene kan på en enkel måde ændres så der kan medtages handicapcykler.

Ideen er at man kan tage på cykelture andre steder end sit nærområde. En kombination af vore Landsbybusser og traileren gør det således mulig at tage på fællesture og dyrke motion, natur og fællesskab.

Landsbybus og trailer kan lejes af alle borgere som er medlem af et landbyråd / landbylaug i Sønderborg Kommune.

Landsbybusserne bookes henholdsvis i Lysabild Landsbylaug, Skelde Dynt Gammelgab Landsbylaug og Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd.

Traileren bookes på telefon 20234230, Hardy Johansen, Vestermark 8, Tørsbøl, 6300 Gråsten, hvor traileren afhentes og afleveres.(ved ikke svar kontaktes 25113800)

Leje af landsbybussen afregnes med kr. 2,50 pr. kørt kilometer til Landsylauget, hvor denne lejes. Ligeledes afleveres bussen rengjort med opfyldt tank.

Leje af traileren afregnes med kr. 100,- pr gang/dag, som betales til konto 8060-1091392 eller MobilPay 26087.

God sommer og god tur ønskes af:

Lysabild, Skelde Dynt Gammelgab og Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd