Gratis LIVE arrangement med Tom Buk-Swienty på Sønderborg Slot

Har du lyst til at være publikum, når DR P1 afholder et gratis LIVE arrangement med Tom Buk-Swienty på Sønderborg Slot?

 Programmet Bagklog på P1 sender LIVE lørdag formiddag den 10. december med gæstevært Tom Buk-Swienty, og der er brug for et aktivt publikum, som kan byde ind med et par kommentarer undervejs. Der vil være kaffe, brød, kage og frugt og arrangementet er gratis. Det bliver rigtig hyggeligt J

 Spred gerne rygtet hvis du kender nogen, der kunne være interesseret.

 Sådan gør du for at komme med:

1.       Skriv en mail til bagklog@dr.dk med ’Tom Buk-Swienty’ i emnefeltet og fortæl hvem og hvor mange, der kommer. Du vil modtage en bekræftelse.

2.       Skriv KUN hvis du er sikker på at komme, da der er et begrænset antal pladser.

3.       Du skal kunne møde op på Sønderborg Slot kl. 9.30 den 10. december og være der indtil kl. 12, når programmet er færdigt.

4.       Du skal være klar på at byde ind med kommentarer eller spørgsmål til programmets emner, mens vi sender. Det er vigtigt for programmet med lytterreaktioner.

Mere om programmet: Hver lørdag får Esben Kjær besøg af skiftende gæsteværter, der presser ugens begivenheder og mediernes behandling af dem ud i nye og overraskende vinkler.

Landsbybussens testperiode forlænges

Så har Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug fået en før julegave.

Lauget har fået landsbybussen til test i yderligere 6 måneder.

DSG Landsbylaug har således bussen til rådighed minimum indtil 15. juni 2017.

 Prisen bliver som hidtil, optankning efter brug og 2,- kr. pr. km. som indbetales dagen efter brug.

Booking sker som hidtil på DSG laugets hjemmeside, her.

Så brug bussen til fælleskørsel og spar co2.

God jul ønskes af

DSG Landsbylaug

Foredrag på Adventure Efterskolen den 8. november kl. 19.30

Husk at kigge forbi til spændende foredrag tirsdag d. 8/11 på Adventure Efterskolen.
Almaz Mengesha er 42 år, dobbelt benambuteret, og indehaver af rekorden som Danmark første kvinder der har gennemført en triatlon med proteser. Tag med og bliv inspireret!

Elever, gamle elever, Forældre til nuværende og gamle elever samt skolekredsen har gratis entré. Udefrakommende er også velkomne så længe der er pladser – Entré koster i så fald, 40kr.

 Efterskolen glæder sig til at fylde foredragssalen med nysgerrige tilhørere og gode historier!

 Foredrag
 

 

Invitation til temamøde

Tirsdag den 1. november 2016, kl. 17-21 afholdes der temamøde om Fødevarer, Spejderlejr & Turisme. Mødet holdes på Lysabild Skole.

Mød op til denne temaaften, hvor vi balancerer mellem to spor; nemlig turismeudvikling og handlinger der kan bringe fødevarestrategien i mål. Der er sammenfald mellem en række aktører i begge spor, derfor har vi valgt at arrangere et fælles temamøde.

Udgangspunktet er troen på to forhold:
1) at samler vi alle kræfter, så har Sønderborg-området potentialet til at blive den mest søgte turistdestination i hele landet og grænseområdet.
2) samarbejder vi for at skabe ”Sønderborg som et klimavenligt fødevareområde”, vil det resultere i flere lokale jobs indenfor flere brancher, øget sundhed og bæredygtighed med øget bosætning på sigt.

Se hele invitationen her.

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

Generalforsamling i Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Onsdag d. 26. oktober 2016 kl.19.00 hos Frk. Jensen

Dagsorden efter vedtægterne

 1. Velkomst v/ formanden

 2. Valg af dirigent

 3. Valg af referent

 4. Formandens beretning

 5. Kassererens fremlæggelse af regnskab og budget

 6. Valg

 På valg er:

 Tina Toft (modtager genvalg)

 Roy Hansen (modtager genvalg)

 2 Suppleanter:

 1. Irene Lorenzen (modtager genvalg)

 2. Helle Johannsen (modtager genvalg)

 Udpeget Bilagskontrollanter:

 Børge Hansen

 Flemming Toft

 7. Indkomne forslag

 (skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen)

 8. Eventuelt

- Status på cykelstien.

- Status på landsbybussen.

Betaling på Landsbybussen

Forsøgsordningen med landsbybussen har indtil videre været en succes og bussen er ude og køre flere gange i ugen. Den nuværende ordning løber frem til den 15. december 2016 og for at se om ordningen kan fortsætte drevet af landsbylauget, indføres der pr. 1. oktober en pris på 2 kr.pr. kørt kilometer, udover at bussen stadig skal tankes hver gang efter brug. Selvrisikoen ved uheld som før var aftalt til max. 5000 kr. efter den 1. oktober, er dog blevet ændret så den fremadrettet stadig er 0 kr. Så husk at give besked, hvis I har haft et uheld.

Med denne egenbetaling pr. kilometer samt andre tilskud, vil landsbylauget afprøve om  bussen kan forsætte efter forsøgsordningen stopper.

Landsbybussen bookes fortsat igennem landsbylaugets hjemmeside og bookingsystem og betalingen for bussen overføres til Broager Sparekasse konto: 9797 – 611042 senest dagen efter lån af bussen.

 

Brugere af landsbybusserne/biler

Er der nogen brugere af Landsbybussen som har lyst til at fortælle om deres oplevelse, så er muligheden der nu. Se nedestående. Hej alle sammen

Jeg vil høre nogle i jeres område, eller om I selv kunne være interesseret I at stille op til et interview, til vores nyhedsbrev ZEROnyt?

Interviewet vil primær omhandle brugen af jeres landsbybusser/biler, hvordan det fungere i landdistrikterne samt hvordan den er en del af jeres hverdag.

Jeg ser frem til at høre fra jer.

Med venlig hilsen

Pernille Petersen
Projektsupporter

ProjectZero
Alsion 2, 6400 Sønderborg
www.projectzero.dk

Mobil.: 61 27 93 24
Tlf: 38 40 54 26

SÆT DIT FINGERAFTRYK PÅ KLIMAET!
Bliv opdateret med nyheder fra ProjectZero – klik her og tilmeld dig nyhedsbrev

Ny skulptur i Gammelgab

17 landsbyer i Sønderborg Kommune er med i projekt “Fremmedart der rykker”. Projektet har til formål at sikre kunst til landsbyerne – og udveksling af kunstværkerne mellem landsbyerne.

Kunstværker opleves tit som objekter uden nogen praktisk funktion, og derfor påkalder de sig ofte særlig opmærksomhed. I landsbyerne skal de opfordre, inspirere og provokere til debat, til tolkning, sammenhold og sammenhæng.

På samme måde som nyfalden sne eller ubudne får i køkkenhaven skal kunsten få os til at se på kendte omgivelser med nye øjne.

Håbet er, at landsbyernes skulpturpark efterhånden udvides, så alle 17 landsbyer, der har tilmeldt sig projektet, hele tiden har en skulptur stående. De sidste ti kunstværker tænkes opstillet i løbet af 2017, hvor Sønderborg forhåbentlig er europæisk kulturhovedstad.

foto_uganda_skulptur

“Ugandas Eva” Bronzeskulptur af George Kyeyune, Uganda

Naita Maria og George Kyeyune har lavet bronzeskulpturen, “Mother of Uganda”, som nu kaldes ”Ugandas Eva”. Professor George Kyeyune er skulptør, billedkunstner og designer fra Makerere Universitetets kunstinstitut i Kampala.

Skulpturens hovedperson, Eva, er et billede af den ugandiske befolkning i dag. En befolkning som gerne vil i dialog med andre befolkninger – åbent og gæstfrit. Blikket i Evas øjne er varmt og udtrykker en tro på fremtiden. Ved overrækkelsen af skulpturen til Sønderborg Kommune sagde kunstneren med et glimt i øjet: “Og vi har skabt Eva, så hun også kan stå ude i frost og sne”.

Skelde Gymnastikforenings arrangementer

Skelde GF afholder Skelde Cup den 10. juni fra kl. 17.30.

Skeldeløbet og Familiedag i Skelde afholdes den 11. juni.

Sankt Hans afholdes på stadion den 23. juni.

Klik på billedet for mere info og bedre kvalitet.

FullSizeRenderFullSizeRender1