Broagerland 3.0 – Informations- og debatmøde

Kom til informations- og debatmøde den 26. september kl. 16.00 hos Fkr. Jensen i Skelde.

Broagerland 3.0 – pilotprojekt som frilandsby er igangsat af de fem landsbylaug på Broagerland og Broager Udviklingsforum i samarbejde med Hanne Tanvig, Københavns Universitet.

Erhvervsministeriets Landdistriktspulje har bevilget kr. 500.000 til initiativet, ligesom Sønderborg Kommune bidrager med arbejdskraft. Bevillingen dækker to år og omfatter forberedelserne til at blive frilandsby. Det handler om at skabe ny udvikling og derved sikre fremtiden på Broagerland, hvor borgerne i højere grad bestemmer og er primus motor.

Arbejdsgruppen inviterer alle interesserede på Broagerland til et informations- og debatmøde om fremtidsbilledet – visionen – og inviterer borgerne til at deltage i efterfølgende interessegrupper.

Læs meget mere her:

Broager-3.0_Visionen
Broager 3.0 – folder
Program 26-9

 

KØR-MÆ å kom hinnanen ve´

Sommernyt fra baglandet

”Det skal fortsat være muligt at bo, leve og arbejde i hele Sønderborg kommune, så derfor får alle landsbylaug, deres nærområde og deres foreninger nu mulighed for at booke landsbybusserne i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Dynt-Skelde-Gammelgab og Lysabild fra i dag”, sådan udtaler ildsjæle fra de tre landsbylaug.

”For at øge samkørslen og fællesskabet til glæde for klimaet samt give mere mobilitetsfrihed, har vi valgt at invitere flere med og ”rykke sammen i bussen”, fremfor at vi alle kører efter hinanden i private biler, når vi alligevel skal samme sted hen”.

LANDSBYBUSSEN
Book på nettet hos én af de tre landsbylaug for under 3 kr. pr. kilometer:

  • Fyld tanken op efter brug og aflever bussen i mindst samme stand, som du modtog den i
  • Tag på tur med familie, naboer og venner

https://www.youtube.com/watch?v=R0rzEzCemRU&feature=youtu.be

 

GODT FOR FÆLLESSKABET, GODT FOR KLIMAET og GODT FOR DEN LANDLIGE HYGGE..

Det er nu muligt også at tage cyklerne med – book cykeltraileren sammen med landsbybussen i Kværs-Tørsbøl-Snurom, http://kvaers-sogn.dk/trailer-til-cykler/

 

Med venlig hilsen 

Kværs-Tørsbøl-Snurom Landsbyråd
Niels Peter Nielsen og Hans Bollmann

Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug
Roy Hansen og Caja Hansen

Lysabild Landsbyråd
Erling Junker og Allan Tychsen

Broagerland som frilandsby

Sommerhilsen fra arbejdsgruppen – om forarbejdet til et debatmøde i september

Broagerland i fremtiden?
Hvilken udvikling vil vi have?
Hvad vil vi gøre ved det?

Disse og mange flere spørgsmål skal vi finde svar på i løbet af 2019 i pilotprojektet om Broagerland som frilandsby. Derefter skal vi have så have fundet løsningerne.

For at komme godt i gang har vi i arbejdsgruppen lavet et forslag til et fremtidsbillede, der beskriver, hvor Broagerland gerne vil være inden for en kortere årrække.

Fremtidsbilledet – visionen – skal drøftes efter sommerferien og inspirere til at igangsætte konkrete projekter og gøremål. Ord skal omsættes til handling. Der lægges op til en spændende vej for udviklingen.

Forarbejdet er gjort – næsten da.

Arbejdsgruppen har holdt en del møder og undervejs også haft et visionsseminar og et møde med de respektive bestyrelser for landsbylaugene på Broagerland samt Broager Udviklingsforum.

Flere af gruppens medlemmer har desuden være ude i landet og hente inspiration, f.eks. i form af en studietur til landsbyen Rødding i Salling og til Cold Hawaii.

Også på Folkemødet på Bornholm deltog flere, hvor temaet ’frilandsbyer’ i øvrigt var til debat.

Nu mangler forslaget til vision kun at blive pudset fint af, så gruppen kan holde sommerferie.

 

Sæt x i kalenderen ved d. 26. september

Lige efter sommerferien tager vi fat på forberedelserne til et informations- og debatmøde om visionen for alle interesserede på Broagerland.

På det informations- og debatmøde – d. 26. september kl. 16-21 – vil visionen blive lagt frem til drøftelse, og folk inviteres til at deltage i interessegrupper.

Flere spændende indslag vil være på programmet, så som et inspirerende indspark udefra og mulighed for at møde mange af Broagerlands småerhverv, herunder nogle der gør godt for ganen den dag.

Så hold godt øje: der kommer mere fra arbejdsgruppen i august! God sommer.

 

 

Lej en cykeltrailer

Landsbylaugene i Kværs-Tørsbøl-Snurom, Lysabild og Skelde-Dynt-Gammelgab har fået fremstillet en trailer til transport af 10 cykler. Beslagene kan på en enkel måde ændres så der kan medtages handicapcykler.

Ideen er at man kan tage på cykelture andre steder end sit nærområde. En kombination af vore Landsbybusser og traileren gør det således mulig at tage på fællesture og dyrke motion, natur og fællesskab.

Landsbybus og trailer kan lejes af alle borgere som er medlem af et landbyråd / landbylaug i Sønderborg Kommune.

Landsbybusserne bookes henholdsvis i Lysabild Landsbylaug, Skelde Dynt Gammelgab Landsbylaug og Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd.

Traileren bookes på telefon 20234230, Hardy Johansen, Vestermark 8, Tørsbøl, 6300 Gråsten, hvor traileren afhentes og afleveres.(ved ikke svar kontaktes 25113800)

Leje af landsbybussen afregnes med kr. 2,50 pr. kørt kilometer til Landsylauget, hvor denne lejes. Ligeledes afleveres bussen rengjort med opfyldt tank.

Leje af traileren afregnes med kr. 100,- pr gang/dag, som betales til konto 8060-1091392 eller MobilPay 26087.

God sommer og god tur ønskes af:

Lysabild, Skelde Dynt Gammelgab og Kværs Tørsbøl og Snurom Landsbyråd

Ren by dag i Skelde

Lørdag den 30. marts kl. 10 – ca. 12, vi mødes på terrassen ved klubhuset hvor man får en rute og affaldssække tildelt (handsker og refleksveste medbringes selv).

Efterfølgende er der øl, vand, grillpølser og kage ved klubhuset.

Borgermøde om cykelstien

Mandag den 11. marts 2019 kl. 17-19 afholder Projekt & Anlæg borgermøde om cykelstien fra Skelde til Dynt.

Mødet afholdes hos Frk. Jensen Midtballe 1 i Skelde.

Mød op og få info omkring cykelstien, som vil betyde en sikker cykelrute for vores skolebørn og efterskole elever, samt andre cyklende borgere.

Vel mødt
Dynt-Skelde-Gammelgab Landsbylaug

 

Er bussen kørt, vil bilen ikke starte eller mangler du et lift?

Der er sat 3 Kør Mæ Bænke op i vores Landsbylaug.
De er placeret ved efterskolen og Rose cykler i Skelde og ved opslagstavlen i Dynt.

Når der er fundet en placering i Gammelgab kommer der også en der. Landsbylauget opfordrer til man giver sin landsby-nabo et lift, når man ser dem sidde på bænken.

Så er de første kør med bænke blevet sat op i vores landsbylaug. Se i den lille video hvordan de virker.

Posted by Roy Hansen on Wednesday, 12 December 2018

I ønskes alle en glædelig jul og et godt nytår!
DSG Landsbylaug

 

 

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien

Broagerlands samlede Landsbylaug indkalder til møde om Gendarmstien den 29. november 2018 kl. 19.00 på Broagerhus.

Gendarmstien som omkranser Broagerland er blevet certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej i 2015, som en del af Sønderborgs turismestrategi. Det har givet flere gæster på stien, og især i år, hvor den virkelig fået sit gennembrud og er blevet kåret til en af de bedste vandrestier i Europa i blandt andet Holland.

Vi lokale mærker det øgede pres på stien som råber efter flere steder man kan overnatte (B&B’s og shelters), flere steder “man kan købe noget”, flere skraldespande, toiletter og vandposter.

Derfor indkalder Landsbylaugene nu samlet til møde omkring Gendarmstien for at vi kan løfte i flok og løse de problemer / udfordringer der er med det øgede pres fra turisterne.

Det være sig samarbejdet med kommunen, skov og naturstyrelsen. Problemerne med at få en landzonetilladelse til at bygge shelters/hytter indenfor kystbeskyttelseslinien. osv.

Dagsorden for mødet.

1. Hvad er status på Gendarmstien lige nu.

– Hvad betyder det at Gendarmstien er certificeret som Europæisk kvalitetsvandrevej?
– Hvilke tiltag har Sønderborg kommune, Destination Sønderjylland og Turistbureauet gjort i år
– Hvor mange besøgende har vi ca. haft i år
– Hvad har de besøgende bemærket?
– Hvilke tiltag er der i gang i landsbylaugene – vandrefærge og “kør med bænke” og “stille” turisme

2. Hvad er der af ønsker til hvordan stien kan blive en endnu oplevelse for vandrerne de næste sæsoner?

– Hvor er der brug for forbedringer?
– Hvordan kan vi som landsbyer være med til at bakke op om den øgede mængde gæster der kommer?

Udkommet af denne aften tager Landsbylaugene efterfølgende med til møde med kommunale folk i december. Jeg håber I vil bakke op og hjælpe os med at give både jer og turisterne en fantastisk sommer igen næste år.

Tilmelding til Irene på mail irenelorenzen@gmail.com eller på sms 23662719
På vegne af Landsbylaugene på Broagerland.

Vel mødt

Irene Sanchez Lorenzen